Corona Nieuws en Steunmaatregelen

Via deze pagina houden we je op de hoogte van het laatste nieuws en vind je alle info over de steunmaatregelen waarvan je kan genieten.

Vragen en antwoorden over Covid 19 vaccins

NIEUW september 2020!

Quarantaine voor zelfstandigen – overbruggingsrecht?

 Belangrijke richtlijn van Ducarme ivm quarantaine voor zelfstandigen vanaf september. Ze kunnen terecht binnen het klassiek overbruggingsrecht voor volgende gevallen:

 

  1. Zelfstandigen die in quarantaine moeten en hun activiteiten 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken (wie kan thuiswerken komt niet in aanmerking)
  2. Wanneer een persoon die op hetzelfde adres staat ingeschreven als de zelfstandige een quarantaine-attest heeft, kan de zelfstandige ook beroep doen op overbruggingsrecht.
  3. Wie o.w.v. niet-essentiële reden naar rode zone gaat, komt niet in aanmerking
  4. Zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken omdat zij moeten instaan voor de zorg voor hun kinderen, ten gevolge de klas die in quarantaine moet of de sluiting van de school/ kinderopvang

Wat zijn medisch dringende behandelingen? De NGROD bepaalde dit in haar nieuwsbrief van 20 maart

Ministrieel Besluit 23 maart 2020

Ministrieel Besluit 3 april

Ministrieel Besluit 17 april

Ministrieel Besluit 8 mei

Ministrieel Besluit 5 juni

Ministrieel Besluit 10 juli

Ministrieel Besluit 22 augustus

Ministrieel Besluit 25 september

Ministrieel Besluit 15 oktober

Ministrieel Besluit 23 oktober

Ministrieel besluit 1 november 


Social Distancing verklaard

Brief van decaan Prof. Gasthuys aan de studenten en medewerkers

Toolbox voor heropstart van bedrijven

Generieke Gids voor opstart van bedrijven

Gids voor opening 

Ondersteuningsmaatregelen


Compensatiepremie van 3000 euro voor wie een omzetverlies van meer dan 60% boekt.

Ook voor zelfstandigen in bijberoep.

Voor startende ondernemingen geldt als referentie de verwachte omzet van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 in een financieel plan. Starters die geen financieel plan nodig hadden bij opstart (bijv. eenmanszaken, moeten een financieel plan hebben of (retroactief) opstellen om hun lagere omzet te verantwoorden.

FAQ compensatiepremie

Hoe wordt de omzetdaling van 60% gecontroleerd?

Je zal via een verklaring op eer moeten aantonen dat je een omzetverlies van meer dan 60% hebt tijdens de volledig periode van lockdown. Die verklaring op eer bezorg je dan aan VLAIO. Daarna gebeurt er via de BTW-aangifte in het tweede kwartaal een controle en zal de overheid nagaan of de aanvraag terecht was ((Bron: verklaring van Crevits in het Vlaams Parlement gisteren):

·         als ze bij de BTW-controle van het tweede kwartaal ziet dat er een omzetverlies is van 20%, dan zal de overheid er van uitgaan dat dat omzetverlies heeft plaatsgevonden tijdens de crisisperiode, en moet je als ondernemer dus het werkelijke omzetverlies niet verder aantonen;

 ·         als dat niet het geval is, zal je wel moeten aantonen dat je in de periode 14/3/2020 - 30/4/2020 een omzetdaling hebt gekend van meer dan 60%.

Is de compensatiepremie combineerbaar met het overbruggingsrecht?

Unizo heeft deze vraag voorgelegd aan het kabinet maar volgens hen moet dit inderdaad combineerbaar zijn.

Dierenartsen kunnen een vervangingsinkomen of crisisoverbruggingsrecht aanvragen.

Dit kunnen ze enkel doen als ze de praktijk sluiten en enkel dringende handelingen uitvoeren. Medicatie afleveren mag ook als dit kadert in een (levens)noodzakelijke behandeling dit  zonder het overbruggingsrecht te verliezen. Ook verplaatsingen van deze aard zijn nog toegelaten. Dit kan men, wanneer men zou tegengehouden worden, bewijzen met bijvoorbeeld het voorschrift.

Het overbruggingsrecht kan je aanvragen via je sociaal secretariaat  je kan hiervoor het standaard formulier gebruiken of mail je aanvraag gewoon rechtstreeks naar hen.

Overbruggingsrecht fiscaal interessant behandeld!

Vanuit de belastingadministratie kregen we  meer info over de behandeling van het overbruggingsrecht op fiscaal vlak. Zolang de vergoeding niet hoger is dan de belastbare inkomsten die de voorbije 4 jaren zijn behaald uit de stopgezette activiteit is deze beschouwd als een afzonderlijk belastbaar inkomen. Deze worden belast aan 16.5% en niet aan de progressieve tarieven (behalve als deze belasting voordeliger zou zijn).

Vermindering sociale bijdragen

Uitstel betaling sociale bijdragen

Arbeidsongeschiktheid bij ziekte

Tijdelijke werkloosheid voor werknemers

Fiscale steunmaatregelen

Bijkomende fiscale steunmaatregelen zoals uitstel btw aangifte, uitstel klantenlisting, uitstel betaling btw en bedrijfsvoorheffing, uitstel betaling personen- en vennootschapsbelasting

Hinderpremie bij sluiting van je zaak : deze is niet beschikbaar voor dierenartsen vermits we niet volledig moeten sluiten!

Steun voor waarborgen bij nieuwe kredieten

Ook in de verzekeringssector is betalingsuitstel voor bepaalde verzekeringen mogelijk.De verzekeringssector wil een inspanning leveren om de negatieve impact van de coronacrisis te verzachten. Zo zou de sector soepel omspringen met klanten in nood.

Regionale premies

 

Een vraag over de maatregelen ? Kijk even in de FAQ van het crisiscentrum versie 18 mei

FAQ 8 juni

OPGELET : verschil tussen versie 8 en 9

Versie 8 

FAQ 24 augustus

 

Mogen dierenartsen hun activiteiten verderzetten?
Ja. Uitstelbare zorg dient te worden verdaagd, dringende zorg kan plaatvinden mits inachtneming van social distancing maatregelen. Het is aan de dierenarts om te bepalen wat dringende en noodzakelijke zorg is die niet kan uitgesteld worden.

 Versie 9

Mogen dierenartsen hun activiteiten verderzetten?

Ja. De door hen ingeschatte niet dringende en uitstelbare zorg wordt best uitgesteld. De maatregelen van social distancing moeten maximaal in acht genomen worden.

 Maw de regels worden al soepelder geinterpreteerd!

VANAF 18 mei !

Mogen dierenartsen hun activiteiten verderzetten?

Ja. De maatregelen van social distancing moeten in de mate van het mogelijke in acht genomen
worden.

FAQ 19 oktober 2020

FAQ 2 november

FAQ 1 december 2020

Vignet voor grensdierenartsen

 

Wetenschappelijk

Kat positief getest op Corona :

  • Commentaar Prof. Nauwynck 27/3 15.00                                                            

Het gaat over een kat die samenleeft met een zwaar besmette coronavirus patiënt. De kat heeft op een bepaald moment intestinale problemen gehad, met braken. De eigenaar heeft materiaal van de verzameld en doorgestuurd naar de Faculteit Diergeneeskunde in Luik. Daar hebben ze met een PCR een positief signaal uit gehaald. Voor mij is dit nog geen sluitend bewijs dat er een echte infectie gebeurd is. Het kan zeker nog om een contaminatie gaan. Serologische onderzoek zal dit moeten uitsluiten.

Het is spijtig te moeten constateren dat dit bericht de wereld wordt ingestuurd zonder serologische bevestiging.

Sars-CoV-2 bij katten ? Het labo Virologie van de UGent wil de situatie opvolgen door middel van virologisch en serologisch onderzoek. Meer info vind je hier.

FAQ Huisdieren antwoorden op meestgestelde vragen over huisdieren en Corona voor klanten


INFO voor de nutsdierenpracticus

 

COVID 19 en dierenartsen werkzaam bij nutsdieren

FAVV informatie voor dierenartsen

TOEGELATEN ACTIVITEITEN voor erkende dierenartsen

Prioriteitentabel erkende en bedrijfsdierenartsen

Bijkomende maatregelen ivm COVID-19 betreffende de certificering van levende dieren bij intracommunautair handelsverkeer

 

INFO voor de KHD practicus

Fecava printsheet met aanbevelingen voor dierenartsen

WSAVA guidelines voor vaccinatie tijdens COVID-19 pandemie

Triage Tool voor honden en katten

ABCD guideline on SARS-coronavirus-2 in cats

ABCD Common questions and answers on COVID-19 and cats


Communicatieondersteuning naar klanten

AVMA FAQs for pet owners

Wie meer uitleg aan klanten wil geven over het verschil tussen COVID 19 en het coronavirus bij katten : surf naar de International Cat Care site

Aanbevelingen voor eigenaars om met hun huisdier naar de dierenarts te gaan tijdens de COVID-19 uitbraak

Fecava printsheet met aanbevelingen voor eigenaars


 AFFICHES

 
 
 
 
 
 
 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant