Corona Nieuws en Steunmaatregelen

Via deze pagina houden we je op de hoogte van het laatste nieuws en vind je alle info over de steunmaatregelen waarvan je kan genieten

Wat zijn medisch dringende behandelingen? De NGROD bepaalde dit in haar nieuwsbrief van 20 maart


Brief van decaan Prof. Gasthuys aan de studenten en medewerkers


Ondersteuningsmaatregelen

Ministrieel Besluit 23 maart 2020

Compensatiepremie van 3000 euro voor wie een omzetverlies van meer dan 60% boekt.

Dierenartsen kunnen een vervangingsinkomen of crisisoverbruggingsrecht aanvragen.

Dit kunnen ze enkel doen als ze de praktijk sluiten en enkel dringende handelingen uitvoeren. Medicatie afleveren mag ook als dit kadert in een (levens)noodzakelijke behandeling dit  zonder het overbruggingsrecht te verliezen. Ook verplaatsingen van deze aard zijn nog toegelaten. Dit kan men, wanneer men zou tegengehouden worden, bewijzen met bijvoorbeeld het voorschrift.

Het overbruggingsrecht kan je aanvragen via je sociaal secretariaat  je kan hiervoor het standaard formulier gebruiken of mail je aanvraag gewoon rechtstreeks naar hen.

Overbruggingsrecht fiscaal interessant behandeld!

Vanuit de belastingadministratie kregen we  meer info over de behandeling van het overbruggingsrecht op fiscaal vlak. Zolang de vergoeding niet hoger is dan de belastbare inkomsten die de voorbije 4 jaren zijn behaald uit de stopgezette activiteit is deze beschouwd als een afzonderlijk belastbaar inkomen. Deze worden belast aan 16.5% en niet aan de progressieve tarieven (behalve als deze belasting voordeliger zou zijn).

Vermindering sociale bijdragen

Uitstel betaling sociale bijdragen

Arbeidsongeschiktheid bij ziekte

Tijdelijke werkloosheid voor werknemers

Fiscale steunmaatregelen

Bijkomende fiscale steunmaatregelen zoals uitstel btw aangifte, uitstel klantenlisting, uitstel betaling btw en bedrijfsvoorheffing, uitstel betaling personen- en vennootschapsbelasting

Hinderpremie bij sluiting van je zaak deze is voorlopig nog niet beschikbaar voor dierenartsen maar we blijven er voor lobbyen om dit toch te verkrijgen. De regering beslist hierover op 27 maart. We houden jullie hiervan zeker op de hoogte

Steun voor waarborgen bij nieuwe kredieten

Ook in de verzekeringssector is betalingsuitstel voor bepaalde verzekeringen mogelijk.De verzekeringssector wil een inspanning leveren om de negatieve impact van de coronacrisis te verzachten. Zo zou de sector soepel omspringen met klanten in nood.

 

 Een vraag over de maatregelen ? Kijk even in de FAQ van het crisiscentrum

Vignet voor grensdierenartsen


Wetenschappelijk

Kat positief getest op Corona :

  • Commentaar Prof. Nauwynck 27/3 15.00                                                            

Het gaat over een kat die samenleeft met een zwaar besmette coronavirus patiënt. De kat heeft op een bepaald moment intestinale problemen gehad, met braken. De eigenaar heeft materiaal van de verzameld en doorgestuurd naar de Faculteit Diergeneeskunde in Luik. Daar hebben ze met een PCR een positief signaal uit gehaald. Voor mij is dit nog geen sluitend bewijs dat er een echte infectie gebeurd is. Het kan zeker nog om een contaminatie gaan. Serologische onderzoek zal dit moeten uitsluiten.

Het is spijtig te moeten constateren dat dit bericht de wereld wordt ingestuurd zonder serologische bevestiging.

 
FAQ Huisdieren antwoorden op meestgestelde vragen over huisdieren en Corona voor klanten


INFO voor de nutsdierenpracticus

COVID 19 en dierenartsen werkzaam bij nutsdieren

TOEGELATEN ACTIVITEITEN voor erkende dierenartsen

Prioriteiten erkende en bedrijfsdierenartsen

Bijkomende maatregelen ivm COVID-19 betreffende de certificering van levende dieren bij intracommunautair handelsverkeer

 

INFO voor de KHD practicus

Fecava printsheet met aanbevelingen voor dierenartsen

WSAVA guidelines voor vaccinatie tijdens COVID-19 pandemie

Triage Tool voor honden en katten

Communicatieondersteuning naar klanten

AVMA FAQs for pet owners

Wie meer uitleg aan klanten wil geven over het verschil tussen COVID 19 en het coronavirus bij katten : surf naar de International Cat Care site

Aanbevelingen voor eigenaars om met hun huisdier naar de dierenarts te gaan tijdens de COVID-19 uitbraak

Fecava printsheet met aanbevelingen voor eigenaars


 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant