Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Mei '11
  31
  categorie: Algemeen nieuws   bron: FAGG
  Mededeling aan de dierenartsen Betreft: Thema-actie - Het voorschrijven van geneesmiddelen door de dierenartsIn het kader van het open communicatiebeleid van het FAGG wensen wij u te laten weten dat er binnenkort thematische controles gepland worden in de depots van diergeneeskundige geneesmiddelen. De voorziene actie loopt van 1 juli tot 31 december 2011. Bij deze actie zal de aandacht vooral gaan naar de conformiteit van de voorschriften v...    lees meer
 • FAVV: oproep kandidaturen ivm keuring, controle en certificering
  Mei '11
  31
  Oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen voor het uitvoeren van taken inzake keuring, controle en certificering Artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 december 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Agentschap) taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten (Belgisch Staatsblad van 11 januari 2005), geeft aan het Agentschap de mogelijkheid, ...    lees meer
 • Q-koorts vaccinatie en registratie
  Mei '11
  20
  categorie: Kleine herkauwers  
  Q-KOORTS: VACCINATIE EN REGISTRATIE Op 13 mei 2011 werd het ministerieel besluit “houdende maatregelen ter bestrijding van Coxiella burnetii bij schapen en geiten gepubliceerd. 16:10:03 Op alle bedrijven met melkgeiten waar een PCR analyse van het tankmelkmonster of van het monster genomen in het kader van het verplicht onderzoe2012-01-03k van een abortus de aanwezigheid van Coxiella burnetii (Q-koorts) heeft aangetoond, moeten alle geite...    lees meer
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant