Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Mrt '12
  16
  categorie: Rundvee   bron: FAVV
  Sabine Laruelle, federaal minister van Landbouw, heeft beslist om een afwijking toe te kennen in het Koninklijk Besluit met betrekking tot de bestrijding van infectueuze boviene rhinotracheïtis (IBR). Deze afwijking zorgt ervoor dat culturele en traditionele evenementen behouden blijven. Concreet zijn, door deze afwijking, verzamelingen van runderen uit I2-beslagen toegelaten buiten de erkende verzamelcentra, op voorwaarde dat enkel de runde...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mrt '12
  9
  In een zoogkoeienbedrijf in de provincie Namen werd een geval van brucellose vastgesteld.België werd vrij verklaard van brucellose op 25 juni 2003 en dit statuut werd erkend door de Europese Commissie.In december 2010 werd nog een haard geregistreerd, maar door de correcte afhandeling van dit geval werd de brucellose vrije status behouden alhoewel de oorzaak van deze haard niet kon gevonden worden.Een nieuw geval werd vastgesteld in de provi...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mrt '12
  6
  categorie: Kleine huisdieren   bron: FAVV
  Gezien de steeds terugkerende vragen van eigenaars van honden en katten en van praktijkdierenartsen over de geldigheidsduur van de vaccinatie tegen hondsdolheid, wil het FAVV de van kracht zijnde regels op Europees vlak in herinnering brengen.Vaccinatie tegen hondsdolheid is, naast identificatie, verplicht voor gezelschapsdieren (honden, katten en fretten) voor reizen naar andere Lidstaten. Voor de landen van de Europese Unie, wordt een vaccin te...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Feb '12
  7
  categorie: Kleine herkauwers, Rundvee  
  Samen met Nederland, Duitsland en het Groot Hertogdom Luxemburg zal België vanaf 15 februari 2012 terug de vrije status voor blauwtong krijgen.
 • Geen afbeelding
  Jan '12
  27
  De primaire verpakking van tuberculine werd onlangs gewijzigd ondanks de nodige druk bij de firma/verdeler om deze wijziging te voorkomen.De plastieken capsules van 1,8 ml werden vervangen door glazen flacons van 2,0 ml.Deze nieuwe verpakking zal wellicht het praktisch gebruik van tuberculine met de revolverspuit met naald bemoeilijken.De primaire verpakking van de 5,0 ml flacons blijft ongewijzigd.
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant