Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Apr '12
  13
  categorie: Rundvee   bron: FAVV
  In haar persbericht van 15 maart 2012 staat minister Laruelle verzamelingen toe van culturele en traditionele oorsprong, zoals deze van het type "vetten os", met ofwel enkel I2 runderen ofwel met enkel I3 en I4 runderen. Teneinde alle verwarring te vermijden wordt gepreciseerd dat deze derogatie geen betrekking heeft op prijskampen voor stamboekrunderen. Dergelijke prijskampen zijn enkel toegelaten voor runderen afkomstig van beslagen met een sta...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mrt '12
  23
  categorie: Rundvee   bron: FAVV
  Tot op het einde van de jaren 80 was België zwaar besmet met brucellose (Brucella abortus).Op 25 juni 2003 werd België door de Europese Commissie officieel vrij verklaard van brucellose.Dit brucellose-vrije statuut werd bekomen door een programma van eradicatie en intense monitoring dat op een efficiënte wijze kon verwezenlijkt worden dankzij de medewerking van dierenartsen en veehouders.Jaarlijks moesten meer dan 1.000.000 analyse...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mrt '12
  16
  categorie: Paarden   bron: Belgisch Staatsblad
  Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van infectieuze anemie bij paardachtigen
 • Geen afbeelding
  Mrt '12
  16
  categorie: Paarden   bron: Belgisch staatsblad
  Koninklijk besluit houdende maatregelen van diergeneeskundige politie met betrekking tot de virale encefalitiden bij de paardachtigen
 • Geen afbeelding
  Mrt '12
  16
  categorie: Rundvee   bron: FAVV
  Sabine Laruelle, federaal minister van Landbouw, heeft beslist om een afwijking toe te kennen in het Koninklijk Besluit met betrekking tot de bestrijding van infectueuze boviene rhinotracheïtis (IBR). Deze afwijking zorgt ervoor dat culturele en traditionele evenementen behouden blijven. Concreet zijn, door deze afwijking, verzamelingen van runderen uit I2-beslagen toegelaten buiten de erkende verzamelcentra, op voorwaarde dat enkel de runde...    lees meer
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant