Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Apr '12
  27
  In overeenkomst met UPV en SAVAB Flanders, wenst de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus in nauwe samenwerking met de dierenartsen te werken, dit door hun de DNA-afnamen toe te vertrouwen. Wij verwijzen hiervoor graag naar de originele mededeling met bijhorende documenten en de DNA-procedure aan de hand van deze link.
 • Geen afbeelding
  Apr '12
  24
  categorie: Rundvee   bron: FAVV
  Link naar de stand van zaken betreffende Brucellose
 • Geen afbeelding
  Apr '12
  24
  In 2007 richtte de Vlaamse Dierenartsenvereniging zich tot de Raad van State om een aantal bepalingen uit de code der plichtenleer editie 2007 aan te vechten.Na 4 jaar kwam er een uitspraak. De raad van State vernietigde artikel 8, 6° van de code. In dat artikel werd gesteld dat een stagemeester er over moest waken dat een stagair(e) geen diergeneeskundige handelingen zou uitvoeren in afwezigheid van de stagemeester. In juridische termen bet...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Apr '12
  20
  categorie: Rundvee  
  Met de huidige Brucellose dreiging merkt de Vlaamse Dierenartsenvereniging maar al te vaak dat enkel de dierenarts als verspreider wordt aanzien en dat betreuren wij ten zeerste. Dit punt werd dan ook op tafel gelegd op de laatste Vetconsult vergadering. We pikken het niet dat de dierenarts enerzijds als bestrijder in de Brucellose wordt aanzien, maar in de media als de grote verspreider. VDV stelde een brief op om haar leden te ondersteunen in ...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Apr '12
  17
  categorie: Rundvee   bron: FAVV
  Na de vaststelling van brucellose in een bedrijf in de provincie Namen werden er tengevolge van deze eerste haard nog 3 bedrijven tot haard verklaard. Deze 3 haarden zijn alle een gevolg van de eerste haard. In totaal zijn er dus 4 haarden, 3 in de provincie Namen en 1 in de Provincie Oost-Vlaanderen.Op dit ogenblik werden in totaal reeds 506 veehouderijen onder toezicht geplaatst, de 4 haarden en 502 contactbedrijven. De contactbedrijven zijn ve...    lees meer
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant