Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Apr '12
  24
  categorie: Rundvee   bron: FAVV
  Link naar de stand van zaken betreffende Brucellose
 • Geen afbeelding
  Apr '12
  24
  In 2007 richtte de Vlaamse Dierenartsenvereniging zich tot de Raad van State om een aantal bepalingen uit de code der plichtenleer editie 2007 aan te vechten.Na 4 jaar kwam er een uitspraak. De raad van State vernietigde artikel 8, 6° van de code. In dat artikel werd gesteld dat een stagemeester er over moest waken dat een stagair(e) geen diergeneeskundige handelingen zou uitvoeren in afwezigheid van de stagemeester. In juridische termen bet...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Apr '12
  20
  categorie: Rundvee  
  Met de huidige Brucellose dreiging merkt de Vlaamse Dierenartsenvereniging maar al te vaak dat enkel de dierenarts als verspreider wordt aanzien en dat betreuren wij ten zeerste. Dit punt werd dan ook op tafel gelegd op de laatste Vetconsult vergadering. We pikken het niet dat de dierenarts enerzijds als bestrijder in de Brucellose wordt aanzien, maar in de media als de grote verspreider. VDV stelde een brief op om haar leden te ondersteunen in ...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Apr '12
  17
  categorie: Rundvee   bron: FAVV
  Na de vaststelling van brucellose in een bedrijf in de provincie Namen werden er tengevolge van deze eerste haard nog 3 bedrijven tot haard verklaard. Deze 3 haarden zijn alle een gevolg van de eerste haard. In totaal zijn er dus 4 haarden, 3 in de provincie Namen en 1 in de Provincie Oost-Vlaanderen.Op dit ogenblik werden in totaal reeds 506 veehouderijen onder toezicht geplaatst, de 4 haarden en 502 contactbedrijven. De contactbedrijven zijn ve...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Apr '12
  13
  categorie: Rundvee   bron: FAVV
  Op 3 april 2012 werden een derde en een vierde brucellose haard vastgesteld, gelegen in de provincie Namen. Het betreft hier 2 rundveebeslagen met op het eerste beslag runderen van het vleestype en op het tweede runderen van het gemengde type. Deze beslagen werden teruggevonden naar aanleiding van contact met de eerste haard. De epidemiologische enquête had indirecte contacten via dierenartsen aangegeven tussen de eerste haard en deze nieuw...    lees meer
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant