Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Mei '12
  22
  categorie: Rundvee   bron: FAVV
  In de bijlage vindt u een lijst van biociden tegen brucellose. Deze lijst is niet exhaustief. Indien u meer informatie wenst te verkrijgen in verband met de doeltreffendheid tegen de brucellose kiem van een bepaald product die niet in deze lijst weergegeven is, dient u de FOD Volksgezondheid te contacteren: info-biocides@health.fgov.be.    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mei '12
  16
  categorie: Rundvee   bron: FAVV
  Vandaag 16 mei 2012, hebben de analyses die tot doel hadden het type Brucella te bepalen in de stalen afkomstig van het rund van het laatste beslag dat als brucellosehaard werd verklaard, uitgewezen dat het over Brucella suis biovar 2 gaat. Deze laatste haard werd gedetecteerd naar aanleiding van de tankmelkonderzoeken in alle melkveebeslagen.Dit beslag wordt dus beschouwd als de 1ste haard van Brucella suis biovar 2 en niet als de 5de haard van ...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mei '12
  8
  Begin maart 2012 werd er een eerste geval van brucellose vastgesteld in de provincie Namen. Nadien werden nog gevallen van brucellose ontdekt in 4 andere rundveebedrijven: 1 in Oost-Vlaanderen (21/03/2012) en 3 in de provincie Namen (02/04/2012 en 02/05/2012). Er werden in april meer dan 8.500 tankmelkmonsters geanalyseerd. Door deze screening werd de nieuwe haard in de provincie Namen ontdekt. Het Voedselagentschap wacht nog op een tiental anal...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mei '12
  4
  categorie: Rundvee   bron: FAVV
  Naar aanleiding van de brucellosehaarden vastgesteld in de provincies Namen en Oost-Vlaanderen in maart en april 2012 heeft het Voedselagentschap een systematische "brucellose"-screening van alle melkbedrijven uitgevoerd. Er werden 8.500 monsters op tankmelk geanalyseerd.Deze screening heeft aan het licht gebracht dat een vijfde bedrijf in de provincie Namen getroffen is door brucellose.Momenteel heeft 85% van de 500 contactbedrijven van de eerst...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Apr '12
  27
  In overeenkomst met UPV en SAVAB Flanders, wenst de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus in nauwe samenwerking met de dierenartsen te werken, dit door hun de DNA-afnamen toe te vertrouwen. Wij verwijzen hiervoor graag naar de originele mededeling met bijhorende documenten en de DNA-procedure aan de hand van deze link.
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant