Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Mrt '12
  23
  categorie: Rundvee   bron: FAVV
  Tot op het einde van de jaren 80 was België zwaar besmet met brucellose (Brucella abortus).Op 25 juni 2003 werd België door de Europese Commissie officieel vrij verklaard van brucellose.Dit brucellose-vrije statuut werd bekomen door een programma van eradicatie en intense monitoring dat op een efficiënte wijze kon verwezenlijkt worden dankzij de medewerking van dierenartsen en veehouders.Jaarlijks moesten meer dan 1.000.000 analyse...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mrt '12
  16
  categorie: Paarden   bron: Belgisch Staatsblad
  Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van infectieuze anemie bij paardachtigen
 • Geen afbeelding
  Mrt '12
  16
  categorie: Paarden   bron: Belgisch staatsblad
  Koninklijk besluit houdende maatregelen van diergeneeskundige politie met betrekking tot de virale encefalitiden bij de paardachtigen
 • Geen afbeelding
  Mrt '12
  16
  categorie: Rundvee   bron: FAVV
  Sabine Laruelle, federaal minister van Landbouw, heeft beslist om een afwijking toe te kennen in het Koninklijk Besluit met betrekking tot de bestrijding van infectueuze boviene rhinotracheïtis (IBR). Deze afwijking zorgt ervoor dat culturele en traditionele evenementen behouden blijven. Concreet zijn, door deze afwijking, verzamelingen van runderen uit I2-beslagen toegelaten buiten de erkende verzamelcentra, op voorwaarde dat enkel de runde...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mrt '12
  9
  In een zoogkoeienbedrijf in de provincie Namen werd een geval van brucellose vastgesteld.België werd vrij verklaard van brucellose op 25 juni 2003 en dit statuut werd erkend door de Europese Commissie.In december 2010 werd nog een haard geregistreerd, maar door de correcte afhandeling van dit geval werd de brucellose vrije status behouden alhoewel de oorzaak van deze haard niet kon gevonden worden.Een nieuw geval werd vastgesteld in de provi...    lees meer
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant