Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Jun '12
  1
  categorie: Rundvee   bron: FAVV
  Tijdens het overleg met de sector omtrent brucellose werd info gegeven over de 6e haard, werd uitleg verstrekt bij het vinden van brucella suis (biovar 2) in uitbraak nr. 5 en werd het schema overlopen omtrent melkophaling/verwerking/verkoop. De belangrijkste conclusies van dit overleg zijn de volgende: - Wat betreft de melkophaling en verkoop van rauwe melk, benadrukt het FAVV nogmaals dat het uitgangspunt bij de beoordeling positief...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mei '12
  23
  Boviene spongiforme encefalopathie (BSE) is een overdraagbare aandoening bij runderen die de hersenen treft en steeds tot de dood van het dier leidt. Er wordt verondersteld dat de variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (vCJD) bij de mens wordt veroorzaakt door overdracht van het BSE-agens van runderen naar de mens. De BSE-epidemie begon in 1986 in het Verenigd Koninkrijk, van waaruit ze zich verder verspreidde. In 1997 werd het eerste BSE-g...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mei '12
  22
  categorie: Paarden   bron: FAVV
  Op 16 mei werd in de provincie Luik een geval van equine infectieuze anemie (EIA) vastgesteld. Het bedrijf waar het paard vandaan komt werd haard verklaard. Een tiental andere paarden in de haard werden in isolement geplaatst. In afwachting dat de maatregelen worden opgeschort moeten hygiënemaatregelen en bestrijding van insecten worden toegepast. Alle paardachtigen die met dit paard in contact geweest zijn worden opgespoord en worden op d...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mei '12
  22
  categorie: Rundvee   bron: FAVV
  Er werd brucellose vastgesteld op een nieuw bedrijf in de provincie Namen. Het gaat om een bedrijf dat in contact stond met de eerste haard en dat al geblokkeerd was vanaf begin maart. Het is dus erg waarschijnlijk dat het gaat om Brucella abortus, net zoals bij de eerste vier haarden en niet om Brucella suis die op 2 mei in Florennes werd ontdekt. De soort Brucella zal begin volgende week bevestigd worden door het Centrum voor Onderzoek in Die...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mei '12
  22
  categorie: Rundvee   bron: FAVV
  In de bijlage vindt u een lijst van biociden tegen brucellose. Deze lijst is niet exhaustief. Indien u meer informatie wenst te verkrijgen in verband met de doeltreffendheid tegen de brucellose kiem van een bepaald product die niet in deze lijst weergegeven is, dient u de FOD Volksgezondheid te contacteren: info-biocides@health.fgov.be.    lees meer
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant