Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Jun '12
  26
  categorie: Rundvee   bron: FAVV
  Op 6 juni 2012 werd een vernieuwd protocol grensbeweiding door de Chief Veterinary Officers (CVO) van Frankrijk en België ondertekend. Het vorige protocol dateerde van 1982.Dit protocol beschrijft de voorwaarden die België en Frankrijk wederzijds respecteren bij het niet commercieel verplaatsen van runderen in de grensstreek, met name bij het beweiden van Belgische of Franse runderen in de grensstreek.Met het ondertekenen van dit protoc...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Jun '12
  26
  1. Identificatie en registratieIn België moeten verantwoordelijken van honden hun dieren laten identificeren en registreren voordat ze vier maand oud zijn, en hoe dan ook, vooraleer ze het dier verkopen of weggeven. Identificeren gebeurt bij middel van een microchip of een tatoeage.Er wordt aan herinnerd dat een dierenarts geen paspoort mag afgeven als hij het dier niet eerst heeft geïdentificeerd.Voor reizen naar een andere lidstaat va...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Jun '12
  26
  De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Afzonderlijke inschrijving voor één van beide delen is niet mogelijk. De cursus is praktijkgericht, zeer interactief en maximaal voor 6 cursisten. Deze cursus is zowel toegankelijk voor dierenartsen met basiservaring in de gezelschapsdieren als voor ervaren dierenartsen. Deel 1, Vrijdag 26 oktober (14.30u - 20.00u) Theorie: Laparoscopische sterilisatie bij de hond. V...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Jun '12
  26
  In de afgelopen drie maanden werden in België meerdere uitbraken van brucellose vastgesteld. Het is daarom absoluut en dringend noodzakelijk om de bewaking voor die ziekte, tijdelijk, op het hele grondgebied op te drijven om zo besmetting van andere bedrijven te beperken en de status “officieel brucellosevrij” van België te behouden. Er werd in overleg met alle betrokken partijen besloten om tijdelijk op het hele grondgebie...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Jun '12
  19
  Op 16 mei 2012 werd een nieuw geval van equine infectieuze anemie (EIA) vastgesteld bij een paard dat geboren was in Nederland, maar in België verbleef. Het paard was eigendom van een particulier waar nog een vijftiental paarden aanwezig waren. Dit bedrijf werd tot haard verklaard.Sindsdien zijn 4 andere paarden die in hetzelfde bedrijf verbleven en die apart werden geplaatst, besmet gebleken. Zij werden geëuthanaseerd. Het onderzoek is...    lees meer
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant