Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Aug '12
  3
  categorie: Rundvee   bron: FAVV
  Ten gevolge van de gunstige analyseresultaten werden de beschermende maatregelen opgeheven in alle landbouwbedrijven die in contact zijn gekomen met een brucellose-uitbraak.De eerste brucellose-uitbraak werd begin maart 2012 vastgesteld na aangifte van een abortus in een bedrijf in de provincie Namen. De aangifte gebeurde in navolging van de wetgeving en conform het "abortusprotocol" dat door het Voedselagentschap wordt gefinancierd.Om het risico...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Jul '12
  31
  Sinds de publicatie op 27 juni 2012 van het ministerieel besluit van 22 juni 2012 houdende tijdelijke maatregelen voor opsporing van de runderbrucellose, is het onderzoek op runderbrucellose verplicht voor runderen ouder dan 18 maanden vooraleer deelname aan een prijskamp, een wedstrijd of een tentoonstelling, Bij deelname aan een prijskamp, een wedstrijd of een tentoonstelling met (een) rund(eren) ouder dan 18 maanden, moet de verantwoordelijke...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Jul '12
  13
  categorie: Algemeen nieuws   bron: FAGG
  In het kader van het transparantiebeleid gevoerd door het FAGG wensen wij hierbij thematische controles aan te kondigen die zeer binnenkort zullen plaatsvinden in dierenartsendepots. Tussen 1 augustus en 1 december 2012 zal een thema-actie plaatsvinden, dewelke betrekking zal hebben op de controle van de bewaringsmodaliteiten van geneesmiddelen door dierenartsen. Ter herinnering, “de dierenarts-depothouder is verant...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Jul '12
  13
  Op 9 juli 2012 werd een geval van infectieuze anemie vastgesteld bij paarden in een tweede bedrijf in de provincie Luik en dit op enkele kilometers van de eerste haard. Dit bedrijf werd tot haard verklaard. Een veertigtal aanwezige paarden werd in afzondering geplaatst. Ondertussen worden strikte hygiënemaatregelen toegepast en steekinsecten die de ziekte kunnen overbrengen worden bestreden. Dit dier werd getest tengevolge van de ep...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Jun '12
  27
  categorie: Rundvee   bron: Kabinet van Minister Sabine LARUELLE - Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en landbouw
  Federaal minister van Landbouw, Sabine Laruelle, kondigt aan dat na overleg met de betrokken partijen besloten werd dat vanaf morgen 27 juni 2012 alle analyses ‘Brucellose’ verplicht worden bij aankoop van runderen ouder dan 18 maanden of voor elke wedstrijd en expositie. Tussen maart en mei van dit jaar werden in België 6 haarden van Brucellose ontdekt in veehouderijen. Vijf haarden zijn rechtstreeks gerelateerd aan elkaar, ...    lees meer
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant