Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Okt '12
  26
  Samen met de dierengezondheidsverenigingen ARSIA en DGZ, heeft het FAVV enkele projecten op stapel staan inzake administratieve vereenvoudiging. Een van deze projecten is het informatiseren en het automatiseren van het beheer van de prestatielijsten van dierenartsen waarvoor vacaties worden uitbetaald en de daaruit voortvloeiende facturatie.De doelstelling is om op een snellere wijze de vacaties te kunnen uitbetalen, op basis van correcte en geva...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Okt '12
  23
  categorie: Paarden   bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
  In bijlage vindt u een samenvattende tabel in verband met de identificatie van paarden. Deze tabel vervangt voorgaande tabel (april 2010).
 • Geen afbeelding
  Okt '12
  9
  categorie: Rundvee   bron: DGZ
  Volgens het nieuwe IKM-lastenboek (Versie 6, van kracht vanaf 01/09/12) wordt van de IKM-melkveehouder verwacht dat hij deelneemt aan het controleplan van het Sanitair Fonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, sector melk. IKM-melkveebedrijven, die deelnemen aan het controleplan, dienen de laatst ontvangen communicatie van het paratuberculoseprogramma (bevestiging van inschrijving, beproevingsverslag met r...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Okt '12
  2
  categorie: Algemeen nieuws   bron: VDV
  Een verzekering gewaarborgd inkomen is een must voor zelfstandigen. Een dergelijke verzekering biedt immers een vervangend inkomen mocht de zelfstandige ooit zijn beroepsinkomsten geheel of gedeeltelijk verliezen naar aanleiding van een ziekte of een ongeval. Maar wat zijn nu juist de fiscale regels met betrekking tot de aftrek van de premies en de belastbaarheid van de uitkeringen? Volgens fiscus zijn de premies van een verzekering gewaarborg...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Sep '12
  19
  categorie: Algemeen nieuws   bron: VDK
  AFGELAST Beste collega dierenartsen Naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van onze Vlaamse Diergeneeskundige Kring organiseren we een reüniegalabal om dit jubileumjaar in stijl af te sluiten. Op zaterdag 22 september bent U allen van harte welkom op Domein Begonia in De Pinte. Omstreek...    lees meer
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant