Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Okt '12
  2
  categorie: Algemeen nieuws   bron: VDV
  Een verzekering gewaarborgd inkomen is een must voor zelfstandigen. Een dergelijke verzekering biedt immers een vervangend inkomen mocht de zelfstandige ooit zijn beroepsinkomsten geheel of gedeeltelijk verliezen naar aanleiding van een ziekte of een ongeval. Maar wat zijn nu juist de fiscale regels met betrekking tot de aftrek van de premies en de belastbaarheid van de uitkeringen? Volgens fiscus zijn de premies van een verzekering gewaarborg...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Sep '12
  19
  categorie: Algemeen nieuws   bron: VDK
  AFGELAST Beste collega dierenartsen Naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van onze Vlaamse Diergeneeskundige Kring organiseren we een reüniegalabal om dit jubileumjaar in stijl af te sluiten. Op zaterdag 22 september bent U allen van harte welkom op Domein Begonia in De Pinte. Omstreek...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Aug '12
  28
  Graag informeren wij u over enkele wijzigingen betreffende de gebruikersvergunningen voor dierenartsen, ingevolge de publicatie van een aantal wijzigingen aan het ARBIS, die in voege getreden zijn op 1 juli 2012. Het nieuwe artikel 53.3.7 bepaalt, voor de dierenartsen : Voor wat het gebruik van röntgenstralen voor diagnostische doeleinden in de diergeneeskunde betreft, onverminderd de bepalingen van artikel 53.1 betreffende de permanente v...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Aug '12
  17
  categorie: Paarden   bron: FAVV
  Equine infectieuze anemie kwam tot januari 2010 in België niet voor.In 2010 werden 7 uitbraken vastgesteld, telkens bij uit Roemenië afkomstige paarden die de asymptomatische vorm van de ziekte hadden. Geen van de in aansluiting op het epidemiologische onderzoek geteste contactpaarden bleek positief te zijn. Naast de uitbraken zelf werd ook een gebrek aan traceerbaarheid vastgesteld. Dit wijst nogmaals op het belang van een goede tracee...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Aug '12
  17
  Een nieuw geval van equine infectieuze anemie (EIA) bij een poney werd vastgesteld op 7 augustus in een bedrijf gelegen op enkele kilometers van de eerste haard.Het betrokken bedrijf werd tot haard verklaard. De drie andere paarden van het bedrijf werden in afzondering geplaatst.Ondertussen worden strikte hygiënemaatregelen toegepast en moeten steekinsecten die de ziekte kunnen overbrengen worden bestreden.Dit dier werd getest tengevolge van...    lees meer
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant