Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Dec '12
  21
  België is officieel vrij van rundertuberculose sinds 25 juni 2003. Toch worden er sporadisch nog haarden vastgesteld. Vaak is al een groot deel van de runderen in de haard aangetast. Mits een correcte uitvoering van de tuberculinaties zou een besmetting sneller kunnen worden gedetecteerd.De evolutie van het aantal tuberculosehaarden in België voor de periode 2000 – begin december 2012. Het aantal haarden van deze besmettelijke aan...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Dec '12
  21
  categorie: Algemeen nieuws   bron: FAGG
  Mevrouw, Mijnheer, Beste partner, Graag stellen wij u via deze e-mail het jaarverslag 2011 “Het fagg op het juiste spoor. Jaarverslag 2011” van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten ter beschikking. Het verslag is beschikbaar op onze website www.fagg.bein Nederlands, Frans en Engels. U kan ook een papieren exemplaar aanvragen bij de Afdeling Communicatie van het fagg (comm@fagg-afmps.be), zolang de voor...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Dec '12
  14
  categorie: Algemeen nieuws   bron: Europees Parlement
  In de ENVI-commissie (Committee on the Environment, Public Health and Food Safety) van het Europees Parlement werd op 12 oktober 2012 unaniem een verslag goedgekeurd dat aanbeveelt om het voorschrijven en afleveren van antibiotica voor dieren door dezelfde persoon te verbieden. Spijts de inspanningen van de Europese Dierenartsenvereniging werd dit verslag op 10 december 2012 ook met een meerderheid goedgekeurd in de plenaire vergadering van het ...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Dec '12
  11
  Op 6 december 2012 werd een nieuw geval van infectieuze anemie vastgesteld in een vierde bedrijf in de provincie Luik. Het bedrijf (van een particuliere eigenaar) waar 5 paarden worden gehouden, werd tot haard verklaard.De dieren vielen reeds onder de toepassing van controlemaatregelen omdat zij als verdacht van besmetting werden beschouwd omwille van de nabijheid van de 3de haard.Alle paardachtigen die met dit aangetaste paard in contact zijn ge...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Dec '12
  7
  Omzendbrief betreffende de controle van de identiteit van paarden en de uitsluiting voor de slacht voor menselijke consumptie van buiten de wettelijke termijn geïdentificeerde paarden 1. Doel Deze omzendbrief preciseert en interpreteert de eisen in verband met de controle van de identificatie en de traceerbaarheid van medische behandelingen zoals bedoeld in verordeningen (EG) nrs. 852/2004, 853/2004, 854/2004 en 504/2008. Deze omzendbrief ...    lees meer
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant