Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Nov '12
  23
  categorie: Algemeen nieuws   bron: NGROD
  In bijlage vindt u het standpunt van de Orde der Dierenartsen inzake alternatieve geneeswijzen.
 • Geen afbeelding
  Nov '12
  9
  categorie: Algemeen nieuws   bron: FAVV
  Omzendbrief met betrekking tot noodslachtingen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren. Referentie PCCB/S2/GDS/952588 Datum 07/11/2012 Huidige versie 1.0 Van toepassing vanaf Datum van publicatie Trefwoorden Noodslachtingen, slachthuizen, als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren. Opgesteld door: De Smedt Griet, attaché Goedgekeurd door: Diricks Herman, directeur-generaal 1. Doel Deze omzendbrief heeft als doel de regle...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Nov '12
  9
  categorie: Rundvee   bron: FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
  In bijlage vindt u de berichtgeving omtrent de nieuwe indexatie van de vergoedingen van de erkende dierenartsen in de rundveesector.
 • Geen afbeelding
  Nov '12
  9
  categorie: Algemeen nieuws   bron: FAVV
  Omzendbrief met betrekking tot het hygiënisch slachten van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren. Referentie PCCB/S2/GDS/927854 Datum 07/11/2012 Huidige versie 1.0 Van toepassing vanaf Datum van publicatie Trefwoorden Slachthuizen, als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren, karkassen, hygiëne. Opgesteld door: De Smedt Griet, attaché Goedgekeurd door: Diricks Herman, directeur-generaal 1. Doel Deze omzendbrief heef...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Okt '12
  26
  Samen met de dierengezondheidsverenigingen ARSIA en DGZ, heeft het FAVV enkele projecten op stapel staan inzake administratieve vereenvoudiging. Een van deze projecten is het informatiseren en het automatiseren van het beheer van de prestatielijsten van dierenartsen waarvoor vacaties worden uitbetaald en de daaruit voortvloeiende facturatie.De doelstelling is om op een snellere wijze de vacaties te kunnen uitbetalen, op basis van correcte en geva...    lees meer
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant