Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Apr '13
  11
  Op 9 en 10 april werden 3 nieuwe haarden van rundertuberculose bevestigd via cultuur. Deze haarden zijn gelegen in de provincies Luik, Vlaams-Brabant en Namen. Dit brengt het totaal aantal bevestigde haarden in België voor 2013 op 5. De nieuwe haard nr 3 in de provincie Luik is een contactbeslag (buur) van de enige tuberculose haard uit 2012 en werd ontdekt in het kader van de opvolging van de contactbeslagen van tuberculosehaarden. Het betr...    lees meer
 • Toepassing van het koninklijk besluit van 27 februari 2013 betreffende de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten.
  Apr '13
  5
  Het koninklijk besluit van 27 februari 2013 betreffende de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten werd op 25 maart 2013 gepubliceerd. Het is van toepassing op alle voedselproducerende diersoorten en hun dierlijke producten. Dit koninklijk besluit vervangt het koninklijk besluit van 8 september 1997 betreffende maatregelen inzake de verhandeling van landbouwdieren, ten...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mrt '13
  29
  Via dit schrijven wenst de OVAM (Openbaren Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) de dierenartsen te wijzen op hun verplichtingen bij het tijdelijk opslaan van overleden gezelschapsdieren in afwachting tot het ophalen ervan. Volgens de verordening 1069/2009 zijn gezelschapsdieren alle dieren van soorten die gewoonlijk door de mens worden gevoed en gehouden, doch niet gegeten, en die niet voor veeteelt worden gehouden. Gezelschapsdieren die binnen ee...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mrt '13
  29
  Hoewel België op Europees niveau sinds 2003 officieel vrij is verklaard van rundertuberculose (Mycobacterium bovis) worden elk jaar wel enkele haarden vastgesteld. In december 2012 werd een haard vastgesteld in de provincie Luik. De runderen van dat beslag werden geslacht. 148 contactbedrijven hebben een vergelijkende tuberculinatie moeten uitvoeren. De maatregelen in 144 bedrijven werden opgeheven en 4 bedrijven wachten nog op de definitie...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mrt '13
  15
  categorie: Varken   bron: VDV
  Aan alle dierenartsen met contracten epidemiologische bewaking varkens Beste dierenarts, beste collega, Onlangs kregen jullie van de PCE’s een vraag om inlichtingen betreft de groepshuisvesting bij zeugen. Dit werd door alle dierenartsenverenigingen op tafel gelegd op de Vetconsult-vergadering van vrijdag 8 maart jongstleden. Gezien door de Overheid niet voldaan werd aan de wettelijke bepalingen, vragen wij aan alle dierenartsen die bel...    lees meer
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant