Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Jun '12
  19
  Op 16 mei 2012 werd een nieuw geval van equine infectieuze anemie (EIA) vastgesteld bij een paard dat geboren was in Nederland, maar in België verbleef. Het paard was eigendom van een particulier waar nog een vijftiental paarden aanwezig waren. Dit bedrijf werd tot haard verklaard.Sindsdien zijn 4 andere paarden die in hetzelfde bedrijf verbleven en die apart werden geplaatst, besmet gebleken. Zij werden geëuthanaseerd. Het onderzoek is...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Jun '12
  5
  Op 16 mei 2012 werd een nieuw geval van equine infectieuze anemie (EIA) vastgesteld bij een in België verblijvend, maar in Nederland geboren paard van een particuliere eigenaar met een vijftiental paarden. Het bedrijf werd tot uitbraak verklaard.Ondertussen werd vastgesteld dat 3 andere paarden die in hetzelfde bedrijf zijn ondergebracht en in afzondering werden geplaatst eveneens besmet zijn. Deze dieren werden reeds geëuthanaseerd. Er...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mei '12
  22
  categorie: Paarden   bron: FAVV
  Op 16 mei werd in de provincie Luik een geval van equine infectieuze anemie (EIA) vastgesteld. Het bedrijf waar het paard vandaan komt werd haard verklaard. Een tiental andere paarden in de haard werden in isolement geplaatst. In afwachting dat de maatregelen worden opgeschort moeten hygiënemaatregelen en bestrijding van insecten worden toegepast. Alle paardachtigen die met dit paard in contact geweest zijn worden opgespoord en worden op d...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mrt '12
  16
  categorie: Paarden   bron: Belgisch Staatsblad
  Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van infectieuze anemie bij paardachtigen
 • Geen afbeelding
  Mrt '12
  16
  categorie: Paarden   bron: Belgisch staatsblad
  Koninklijk besluit houdende maatregelen van diergeneeskundige politie met betrekking tot de virale encefalitiden bij de paardachtigen
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant