Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Aug '16
  2
  Recent is aan het licht gekomen dat variant 2 van het virus dat het viraal hemorragisch syndroom bij konijnen (Rabbit Hemorragic Disease –RHD) veroorzaakt zowel in België als in de buurlanden aan de oorsprong ligt van een hoge konijnensterfte. Deze besmettelijke ziekte is niet overdraagbaar op de mens en staat niet op de lijst van meldingsplichtige ziekten (KB van 3 februari 2014). Dit betekent dat er geen officieel controleprogramma b...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Jul '16
  18
  Einde juli, begin augustus 2016 (de exacte datum is nog niet gekend) wordt een nieuw koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van dieren gepubliceerd. Het wordt 10 dagen later van toepassing. Dit KB vervangt het koninklijk besluit van 23 mei 2000*. Het zal het wettelijk kader moderniseren en heel wat administratieve vereenvoudigingen met zich meebrengen. ...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Jul '16
  11
  categorie: Kleine huisdieren   bron: Persmededeling van Ben Weyts, Vlaams minister van dierenwelzijn
  Er komt een centrale databank voor de registratie van katten uit de drie gewesten. Vlaams Dierenminister Ben Weyts zorgt er zo voor dat verdwaalde katten eenvoudig herenigd kunnen worden met een baasje. Er zal ook beter toegezien kunnen worden op de dierenhandel. De reeds langer bestaande databank voor honden wordt verder verlengd. “Eén centrale databank heeft wonderen gedaan voor het welzijn van honden”, weet Weyts. “Hoo...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Jul '16
  1
  Het deel Onze resultaten in cijfers rapporteert zoals gebruikelijk over de kernactiviteiten en de belangrijkste cijfergegevens van het agentschap van 2015. Dit jaar kozen we ervoor om de ellenlange opsomming van cijfers te vervangen door grafieken om het geheel voor u nog leesbaarder te maken. De verwezenlijkingen die de fagg-medewerkers in de verf willen zetten, bundelden we opnieuw in een krant, Het algemeen faggblad 2015. Met deze presenta...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Jul '16
  1
  categorie: Algemeen nieuws   bron: Kabinet van Minister Willy BORSUS - Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO'S, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
  Vandaag is een belangrijke overeenkomst ondertekend tussen Maggie De Block, Minister van Volksgezondheid, en Willy Borsus, Minister van Landbouw, en de verschillende partners die betrokken zijn bij het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde (Landbouworganisaties, Dierenartsenverenigingen, Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, Vereniging van de Veevoederfabrikanten, Beheerders van lastenboeken, Dierengezondheidsorganisaties,…). ...    lees meer
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant