Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Dec '12
  7
  Omzendbrief betreffende de controle van de identiteit van paarden en de uitsluiting voor de slacht voor menselijke consumptie van buiten de wettelijke termijn geïdentificeerde paarden 1. Doel Deze omzendbrief preciseert en interpreteert de eisen in verband met de controle van de identificatie en de traceerbaarheid van medische behandelingen zoals bedoeld in verordeningen (EG) nrs. 852/2004, 853/2004, 854/2004 en 504/2008. Deze omzendbrief ...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Okt '12
  23
  categorie: Paarden   bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
  In bijlage vindt u een samenvattende tabel in verband met de identificatie van paarden. Deze tabel vervangt voorgaande tabel (april 2010).
 • Geen afbeelding
  Aug '12
  17
  categorie: Paarden   bron: FAVV
  Equine infectieuze anemie kwam tot januari 2010 in België niet voor.In 2010 werden 7 uitbraken vastgesteld, telkens bij uit Roemenië afkomstige paarden die de asymptomatische vorm van de ziekte hadden. Geen van de in aansluiting op het epidemiologische onderzoek geteste contactpaarden bleek positief te zijn. Naast de uitbraken zelf werd ook een gebrek aan traceerbaarheid vastgesteld. Dit wijst nogmaals op het belang van een goede tracee...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Aug '12
  17
  Een nieuw geval van equine infectieuze anemie (EIA) bij een poney werd vastgesteld op 7 augustus in een bedrijf gelegen op enkele kilometers van de eerste haard.Het betrokken bedrijf werd tot haard verklaard. De drie andere paarden van het bedrijf werden in afzondering geplaatst.Ondertussen worden strikte hygiënemaatregelen toegepast en moeten steekinsecten die de ziekte kunnen overbrengen worden bestreden.Dit dier werd getest tengevolge van...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Jul '12
  13
  Op 9 juli 2012 werd een geval van infectieuze anemie vastgesteld bij paarden in een tweede bedrijf in de provincie Luik en dit op enkele kilometers van de eerste haard. Dit bedrijf werd tot haard verklaard. Een veertigtal aanwezige paarden werd in afzondering geplaatst. Ondertussen worden strikte hygiënemaatregelen toegepast en steekinsecten die de ziekte kunnen overbrengen worden bestreden. Dit dier werd getest tengevolge van de ep...    lees meer
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant