Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Sep '16
  26
  categorie: Paarden   bron: PaardenPunt Vlaanderen
  Geniet tot 27 september van de oude tarieven Sinds 2005 moeten alle paardachtigen op Belgisch grondgebied geregistreerd worden in de centrale databank. Dit is een wettelijke verplichting die voor alle paardenhouders geldt. Begin 2016 werd een volledig nieuw systeem uitgewerkt voor de centrale databank, nl. Horse ID. De dossiers kunnen nu volledig digitaal afgewerkt worden. Uiteraard is het nog steeds mogelijk om alles via briefwisseling te regel...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Sep '16
  6
  Op 18 augustus 2016 werd het KB van 22 juni 2016 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen gepubliceerd. Dit besluit treedt in werking ...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Aug '16
  25
  categorie: Algemeen nieuws   bron: Vlaams Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts
  Het is onverantwoord om dieren bij deze hete temperaturen te verplichten om grote inspanningen te leveren. Dat zegt Vlaams minister van Dieren Ben Weyts, die alle organisatoren van dierenwedstrijden oproept om geplande evenementen dit weekend uit te stellen. Weyts: “Het kan gevaarlijk zijn om in deze hitte grote inspanningen te doen – dat geldt voor mens én voor dier”. In Vlaanderen zijn wedstrijden met duiven, honden en...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Aug '16
  8
  categorie: Paarden   bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
  De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft een handleiding gepubliceerd over de identificatie van paardachtigen in België. In deze handleiding vindt u de regelgeving en de na te leven procedures terug voor het identificeren van paardachtigen, o.a. voor houder , dierenartsen, maneges, pensionstallen, stamboeken… Tevens vindt u de nodige documenten en relevante internet linken. Deze handleiding is uiters...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Aug '16
  2
  Dit nieuwe koninklijk besluit werd, zoals reeds aangekondigd, door de Koning ondertekend op 21 juli en gepubliceerd in het Belgisch Staasblad op 29/07/2016. Het zal van kracht worden 10 dagen na publicatie, zijnde op 08/08/2016. Dit KB vervangt het koninklijk besluit van 23 mei 2000*. Het moderniseert het wettelijk kader en maakt heel wat administratieve vereenvoudigingen mogelijk, zowel in het kader van het beheer van de depots als in de admin...    lees meer
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant