Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Jan '17
  3
  categorie: Kleine herkauwers, Rundvee   bron: Departement Leefmilieu, natuur en energie
  De Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft bij controles vastgesteld dat veehouders zelf hun runderen (jong of volwassen) en kleine herkauwers onthoornen. Soms voeren veehouders die ingreep zelfstandig uit op aangeven van de dierenarts, terwijl er eigenlijk altijd een dierenarts bij de ingreep aanwezig moet zijn om de verdoving toe te dienen. De regels verbonden aan deze pijnlijke ingreep word...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Jan '17
  3
  PRESENTATIES In het najaar 2016 heeft het FAVV in samenwerking met AMCRA – FOD Volksgezondheid – FAGG – Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid 23 informatievergaderingen georganiseerd over de nieuwe wetgeving inzake het gebruik van diergeneesmiddelen (koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dier...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Dec '16
  23
  categorie: Algemeen nieuws   bron: FAVV
  De situatie met het hoogpathogene vogelgriepvirus van het type H5N8 is de afgelopen weken zeker niet verbeterd. Minister Borsus en het Voedselagentschap roepen daarom onverminderd op tot grote waakzaamheid. Het H5N8-virus, dat einde oktober in Europa geïntroduceerd werd door wilde vogels op trektocht naar het zuiden, heeft de afgelopen weken zijn opmars in grote delen van Europa verdergezet. In de buurlanden Nederland, Frankrijk als Duitsla...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Dec '16
  13
  Op 30 september werd een eerste haard van rundertuberculose in 2016 bevestigd op een melkveebedrijf in de provincie Henegouwen, na vaststelling van miliaire tuberculose bij een melkkoe in het slachthuis. Dit bedrijf werd officieel tot haard verklaard. Via het epidemiologisch onderzoek bleek er een directe link te bestaan met een melkveebedrijf in de provincie West-Vlaanderen. Dit bedrijf is namelijk het geboortebeslag van het eerste rund met ver...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Nov '16
  28
  Deze overeenkomst zal Ceva's Europese en wereldpositie, in het bijzonder in varkensvaccins,aanzienlijk versterken. Libourne, 14 november 2016: De Europese Commissie gaf recent goedkeuring aan Ceva Santé Animale tot de overname van negen producten die ontwikkeld zijn en momenteel vermarkt worden door Merial. Deze acquisitie laat Ceva toe om de groeiende aanwezigheid in de markt van varkensvaccins verder te versterken en om het gamma aan ni...    lees meer
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant