Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Mrt '15
  3
  categorie: Paarden   bron: FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen, leefmilieu
  Uitvoeringsverordening (EU) 2015|262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de richtlijnen 90|427|EEG en 2009|156|EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen (verordening paardenpaspoort).
 • Geen afbeelding
  Feb '15
  24
  categorie: Paarden   bron: FAVV
  Recent werden gevallen van encefalomyelitis te wijten aan het equine herpesvirus type 1 (EHV1) vastgesteld in de provincie Limburg.Dit heeft ongerustheid veroorzaakt bij tal van paardenhouders die het FAVV gecontacteerd hebben om te vragen of er specifieke maatregelen toegepast moeten worden.Het is belangrijk om eraan te herinneren dat de infectie door EHV1 (rhinopneumonie) niet beschouwd wordt als een officiële ziekte. EHV1 is trouwens ook ...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Feb '15
  20
  categorie: Paarden   bron: vzw Vlaams Paardenloket
  geen reden tot paniek Een manege in Alken moest tijdens de voorbije week 4 paarden met verlammingsverschijnselen laten inslapen. Al snel deden geruchten de ronde dat het Rhinopneumie virus (Equine Herpes Virus type 1 of EHV1) hiervan de oorzaak zou zijn en finaal werd dit gisteren officieel bevestigd door het meldpunt Equi Focus Point Belgium (EFPB) via een uiterst snelle analyse uitgevoerd door het CODA. Momenteel staan er nog 7 paarden...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Feb '15
  17
  categorie: Paarden   bron: Vlaams Paardenloket
  Een geval van Rhino (uit een abortus) werd recent bevestigd in de streek van Kortrijk en is terug te vinden op de website van Equi Focus Point Belgium. http://www.dgz.be/equi-focus-point-belgium/meldingen Er is absoluut geen reden tot paniek maar de nodige voorzichtigheid dient gehanteerd te worden. Het Vlaams paardenloket heeft de beschikbare informatie opnieuw in de voetlicht geplaatst op hun website (met dank aan Dr. Annick Gryspeerdt en Pr...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Dec '14
  12
  categorie: Paarden   bron: Lincy Verploegen
  Voor mijn masterproef van het laatste jaar diergeneeskunde ben ik op zoek naar dierenartsen die chemische castratie bij het paard hebben uitgevoerd. Met behulp van een enquête probeer ik de meest gebruikte methode van chemische castratie te achterhalen, op welke wijze deze methode verbeterd kan worden en wat de effecten van chemische castratie zijn. De link naar de enquête: http://goo.gl/forms/p7StxIfHRy of via de site www.chemische...    lees meer
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant