Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Sep '16
  6
  Op 18 augustus 2016 werd het KB van 22 juni 2016 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen gepubliceerd. Dit besluit treedt in werking ...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Aug '16
  8
  categorie: Paarden   bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
  De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft een handleiding gepubliceerd over de identificatie van paardachtigen in België. In deze handleiding vindt u de regelgeving en de na te leven procedures terug voor het identificeren van paardachtigen, o.a. voor houder , dierenartsen, maneges, pensionstallen, stamboeken… Tevens vindt u de nodige documenten en relevante internet linken. Deze handleiding is uiters...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mei '16
  10
  Het is verplicht dat er een gezondheidscertificaat aanwezig is bij het intracommunautaire handelsverkeer van paarden. Er is één enkele uitzondering voor paarden die binnen de Benelux deelnemen aan een culturele manifestatie, bereden/geleid worden voor sportieve of recreatieve doeleinden, bestemd zijn voor beweiding of voor het werk of vervoerd worden naar een dierenkliniek. Het gezondheidscertificaat is het bewijs dat het paard voo...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mrt '16
  4
  Op 1 januari 2016 werd een nieuwe Europese verordening van kracht. De Belgische wetgeving werd herzien en aangepast na heel wat overleg met de sector. Het koninklijk besluit van 16 februari 2016 betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank zal begin maart worden gepubliceerd om 10 dagen later in werking te treden. Het zal het huidige koninklijk besluit van 26 september 2013 vervangen. Nieuwe bep...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Feb '16
  11
  categorie: Paarden   bron: VDV
  Er zijn nog enkele vrijkaarten over voor de Flanders Horse Expo van 26-28 feb 2016 te Gent. Meer info vind je in de januari-editie van het VDV-Magazine of op http://www.flanders-horse-expo.be/. Ben je lid van VDV en wil je graag een ticket, stuur dan snel een e-mail naar vdv.secretariaat@vladiver.org. Wie eerst komt eerst maalt.    lees meer
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant