Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Jul '17
  28
  categorie: Kleine huisdieren   bron: Persmededeling van Ben Weyts, Vlaams minister van dierenwelzijn
  Als het van de raad van dierenwelzijn afhangt, zal wie een kat in huis haalt in de toekomstzelf moeten zorgen dat het dier gesteriliseerd wordt voor het 5 maanden oud is. Alleenkwekers zouden dan nog ongesteriliseerde katten mogen houden. Dat zijn enkeleelementen uit een advies van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn. Dierenminister BenWeyts onderschrijft de wens om naar een verplichte sterilisatie te gaan. Hij werkt concretevoorstellen uit en waa...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Jul '17
  25
  categorie: Algemeen nieuws   bron: FAVV
  24/07/2017 Tijdelijke bufferzone opgeheven in Bassenge (Oupeye, Visé en Riemst) De tijdelijke bufferzone, afgebakend in Bassenge (Oupeye, Visé en Riemst) in het kader van de vogelgriep, wordt vandaag 24 juli opgeheven. Willy Borsus, minister van Landbouw: “We heffen vandaag de bufferzone in Bassenge op nadat drie weken geleden het laatste geval van vogelgriep in België is vastgesteld. Op dit moment is er enkel nog een ...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Jul '17
  11
  categorie: Algemeen nieuws   bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
  Eedaflegging erkende dierenartsen: voorziene data vrijdag 22/09/2017 10u30-12u00 en dinsdag 03/10/2017 10u30-12u00 Nu de nieuwe lichting dierenartsen is afgestudeerd, vraag ik uw aandacht voor de verdere administratieve procedures: Dierenartsen die reeds ingeschreven zijn bij de Orde van de dierenartsen en wensen erkend te worden (koninklijk besluit van 20 november 2009 betreffende de erkenning van de dierenartsen) worden uitgenodigd om zo spoe...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Jul '17
  4
  categorie: Rundvee, Varken   bron: FAGG
  Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten wil u graag herinneren aan uw wettelijke verplichtingen rond de registratie van antibiotica. U moet elke verschaffing, elk voorschrift inclusief gemedicineerde voeders en elke toediening van antibiotica en ZnO-premix voor varkens -, pluimvee- (vlees en legkip) en vleeskalverbedrijven registreren in SANITEL-MED. Voor de periode vanaf 1 april tot en met 30 juni 2017 moet dit ten ...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Jul '17
  4
  Het antibioticagebruik en de resistentie tegen antibiotica in de diergeneeskunde dalen in België opnieuw in 2016. Een jaar na de ondertekening van het Convenant tussen de sectoren en de overheid is dit een positieve en bemoedigende opsteker voor alle betrokken partijen. Antibioticaresistentie is een bedreiging voor de dier- en volksgezondheid. AMCRA, (“centre of expertise on AntiMicrobial Consumption and Resistance in Animals &rdqu...    lees meer
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant