Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Jul '17
  28
  categorie: Kleine huisdieren   bron: Persmededeling van Ben Weyts, Vlaams minister van dierenwelzijn
  Als het van de raad van dierenwelzijn afhangt, zal wie een kat in huis haalt in de toekomstzelf moeten zorgen dat het dier gesteriliseerd wordt voor het 5 maanden oud is. Alleenkwekers zouden dan nog ongesteriliseerde katten mogen houden. Dat zijn enkeleelementen uit een advies van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn. Dierenminister BenWeyts onderschrijft de wens om naar een verplichte sterilisatie te gaan. Hij werkt concretevoorstellen uit en waa...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Apr '17
  18
  categorie: Kleine huisdieren   bron: UGent, faculteit diergeneeskunde, Vakgroep Kleine Huisdieren – Neurologie – Epicentrum
  Onderzoek naar de doeltreffendheid van rTMS Patiënten gezocht Ongeveer 1/3 van de honden met idiopathische epilepsie heeft een slechte aanvalscontrole met de ingestelde medicamenteuze behandeling (aan de hoogste dosis en/of aan de juiste serumconcentraties). Voor deze therapie-resistente of refractaire honden hebben we vandaag de dag, jammer genoeg, geen behandelingsopties meer ter beschikking die hun doeltreffendheid reeds hebben bewezen....    lees meer
 • Geen afbeelding
  Nov '16
  3
  categorie: Kleine huisdieren   bron: FAVV
  Communicatie van de FOD Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen inzake het nieuwe koninklijk besluit van 18 september 2016 houdende de preventie en de bestrijding van hondsdolheid.NIEUWE MAATREGELEN OM HONDSDOLHEID TE VOORKOMEN EN TE BESTRIJDENSinds 27 oktober 2016 gelden nieuwe maatregelen om verdachte gevallen van hondsdolheid te melden en af te handelen. De vorige wetgeving dateerde al van 1967 en was ...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Aug '16
  2
  Recent is aan het licht gekomen dat variant 2 van het virus dat het viraal hemorragisch syndroom bij konijnen (Rabbit Hemorragic Disease –RHD) veroorzaakt zowel in België als in de buurlanden aan de oorsprong ligt van een hoge konijnensterfte. Deze besmettelijke ziekte is niet overdraagbaar op de mens en staat niet op de lijst van meldingsplichtige ziekten (KB van 3 februari 2014). Dit betekent dat er geen officieel controleprogramma b...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Jul '16
  11
  categorie: Kleine huisdieren   bron: Persmededeling van Ben Weyts, Vlaams minister van dierenwelzijn
  Er komt een centrale databank voor de registratie van katten uit de drie gewesten. Vlaams Dierenminister Ben Weyts zorgt er zo voor dat verdwaalde katten eenvoudig herenigd kunnen worden met een baasje. Er zal ook beter toegezien kunnen worden op de dierenhandel. De reeds langer bestaande databank voor honden wordt verder verlengd. “Eén centrale databank heeft wonderen gedaan voor het welzijn van honden”, weet Weyts. “Hoo...    lees meer
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant