Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Mei '18
  25
  categorie: Algemeen nieuws   bron: VDV
  De General Data Protection Regulation, afgekort GDPR, is de nieuwe Europese privacyregeling die vandaag in werking treedt. Deze regeling vervangt de nationale privacywetgeving en werd aangepast aan de digitale realiteit. De verordening geldt voor iedereen die persoonsgegevens bijhoudt of verwerkt. Dus ook voor de dierenartsen die immers beschikken over gegevens van klanten, personeel, … De Vlaamse Dierenartsenvereniging werkt, samen met ...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mei '18
  4
  De ziekte van Newcastle werd aangetroffen bij sierkippen van een hobbyhouder in Herstal (prov. Liège). De volgende maatregelen werden genomen: betekenen aan de verantwoordelijke: ofwel vaccinatie van zijn pluimvee en duiven (met uitzondering van eenden, ganzen en dwergkwartels) en een quarantaine van 60 dagen na het verdwijnen van de klinische tekens, ofwel opruimen van de duiven en pluimvee; notificatie van de haard en het bescher...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mrt '18
  20
  categorie: Algemeen nieuws   bron: FAVV
  Beste collega’s,Hierna vindt u een mededeling gericht aan de veehouders waarvan wij u op de hoogte willenbrengen. Wij stellen u ook voor om ze door te sturen naar uw klanten, in het bijzonder naarde pluimveehouders die werken met dienstverlenende bedrijven voor de behandeling van hunstallen. MEDEDELING aan de veehoudersReiniging en ontsmetting van stallen: Vergewis u ervan dat de gebruikte producten toegelaten zijn in België! Naar aa...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mrt '18
  9
  categorie: Algemeen nieuws   bron: AMCRA
  AMCRA adviseert over de uitfaseringsperiode van het gebruik van zinkoxide bij gespeende biggen voor de preventie van speendiarree Het Europees ‘Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP)’ gaf op 16 maart 2017 een negatief advies over het gebruik van zinkoxide aan hoge, therapeutische concentraties bij dieren. De CVMP oordeelde dat de voordelen van zinkoxide voor pre...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Feb '18
  23
  Erkenning dierenartsentaaltest voor buitenlandse dierenartsen Ministers Maggie De Block en Denis Ducarme hebben groen licht gegeven om een nieuweerkenningsvoorwaarde voor buitenlandse dierenartsen toe te voegen.Vanaf 24 februari 2018 moeten buitenlandse dierenartsen die in België erkend willen worden, tenminste beschikken over taalniveau B1 (Europees referentiekader) voor één van de drie landstalen. Daarvoor moeten ze in staa...    lees meer
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant