Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Okt '17
  10
  categorie: Paarden   bron: Persmededeling van Ben Weyts, Vlaams minister van Dierenwelzijn
  Dierenminister Ben Weyts weert geblokstaarte paarden van alle tentoonstellingen,keuringen en wedstrijden in Vlaanderen. Zo wordt een halt toegeroepen aan de massaleomzeiling van het wettelijk verbod op blokstaarten. Er komt een nieuw decreet dat vantoepassing zal zijn op alle dieren die na 31 december 2017 geblokstaart worden. “Het is mijnverdomde plicht om elk vermijdbaar dierenleed ook echt te vermijden”, zegt Weyts. “Ikbegrij...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mei '17
  19
  België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk hebben op 15 mei een memorandum van overeenstemming ondertekend om het verkeer van paardachtigen tussen deze landen te vergemakkelijken. Vanaf 1 juni 2017 moeten paardachtigen die worden verplaatst tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk voor bepaalde types van verkeer niet meer worden geïnspecteerd door een officiële dierenarts voor hun...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Sep '16
  26
  categorie: Paarden   bron: PaardenPunt Vlaanderen
  Geniet tot 27 september van de oude tarieven Sinds 2005 moeten alle paardachtigen op Belgisch grondgebied geregistreerd worden in de centrale databank. Dit is een wettelijke verplichting die voor alle paardenhouders geldt. Begin 2016 werd een volledig nieuw systeem uitgewerkt voor de centrale databank, nl. Horse ID. De dossiers kunnen nu volledig digitaal afgewerkt worden. Uiteraard is het nog steeds mogelijk om alles via briefwisseling te regel...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Sep '16
  6
  Op 18 augustus 2016 werd het KB van 22 juni 2016 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen gepubliceerd. Dit besluit treedt in werking ...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Aug '16
  8
  categorie: Paarden   bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
  De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft een handleiding gepubliceerd over de identificatie van paardachtigen in België. In deze handleiding vindt u de regelgeving en de na te leven procedures terug voor het identificeren van paardachtigen, o.a. voor houder , dierenartsen, maneges, pensionstallen, stamboeken… Tevens vindt u de nodige documenten en relevante internet linken. Deze handleiding is uiters...    lees meer
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant