Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Nov '18
  27
  Nieuw uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie van gestemd op 23 november 2018: aanpassing van de zonering door de Europese Commissie Het is belangrijk te verduidelijken dat deze nieuwe beslissing van de Europese Commissie noch te wijten is aan een verslechtering van de toestand bij de wilde everzwijnen noch aan een verhoogd risico. Alle varkenshouderijen zijn overigens vrij van AVP. Na de ontdekking van AVP in België op 13 septemb...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Nov '18
  27
  categorie: Algemeen nieuws   bron: Persmededeling van Ben Weyts, Vlaams minister van dierenwelzijn
  Dierenminister Ben Weyts start een brede publiekscampagne die Vlamingen naar het asiel lokt. Met als slogan ‘De perfecte klik’ promoot de campagne de website www.adopteereendier.be, waar je informatie terugvindt over steeds meer dieren die in steeds meer asielen worden aangeboden voor adoptie. “Iedereen die op zoek is naar een huisdier zou eerst moeten kijken welke dieren er in het asiel wachten op een warme thuis”, zegt W...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Nov '18
  16
  Het FAGG wenst u mee te delen dat de indeling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik zoals bepaald in artikel 6 §1bis van de wet op de geneesmiddelen van 25/3/1964 niet van toepassing is o deze geneesmiddelen wanneer zij door dierenartsen worden gebruikt volgens het zogenaamde cascadesysteem. Wanneer er geen vergunde geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik bestaan voor een aandoening die onaanvaardbaar lijden veroorzaakt bij de bet...    lees meer
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant