Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Mei '18
  25
  categorie: Algemeen nieuws   bron: VDV
  De General Data Protection Regulation, afgekort GDPR, is de nieuwe Europese privacyregeling die vandaag in werking treedt. Deze regeling vervangt de nationale privacywetgeving en werd aangepast aan de digitale realiteit. De verordening geldt voor iedereen die persoonsgegevens bijhoudt of verwerkt. Dus ook voor de dierenartsen die immers beschikken over gegevens van klanten, personeel, … De Vlaamse Dierenartsenvereniging werkt, samen met ...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mei '18
  4
  categorie: Kleine huisdieren   bron: Persmededeling van Ben Weyts, Vlaams minister van dierenwelzijn
  Dierenminister Ben Weyts wil in alle Vlaamse gemeenten een uniforme huisdierensticker voor noodgevallen verspreiden. Zo’n sticker maakt in één oogopslag duidelijk welke dieren zich in een woning bevinden, zodat de hulpdiensten in het geval van een brand ook de huisdieren kunnen redden. Er zijn nu heel wat verschillende stickers in omloop: soms bestaan er zelfs verschillende varianten binnen dezelfde brandweerzone. Weyts geeft ...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mei '18
  4
  De ziekte van Newcastle werd aangetroffen bij sierkippen van een hobbyhouder in Herstal (prov. Liège). De volgende maatregelen werden genomen: betekenen aan de verantwoordelijke: ofwel vaccinatie van zijn pluimvee en duiven (met uitzondering van eenden, ganzen en dwergkwartels) en een quarantaine van 60 dagen na het verdwijnen van de klinische tekens, ofwel opruimen van de duiven en pluimvee; notificatie van de haard en het bescher...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mei '18
  4
  categorie: Kleine huisdieren   bron: faculteit Diergeneeskunde van UGent
  Aan de faculteit Diergeneeskunde van UGent loopt momenteel een onderzoek naar leeftijdsbepaling bij pups. Nog te vaak immers zijn pups van sommige broodfokkers of pups die binnen Europa verhandeld worden in werkelijkheid veel jonger dan op hun documenten wordt weergegeven. Hierdoor lopen ze het risico om vaccins op een verkeerd tijdstip te krijgen waardoor ze niet voldoende beschermd zijn tegen belangrijke infectieziektes. Het te vroeg weghalen b...    lees meer
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant