Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Mei '17
  30
  Op donderdag 1 juni zal Manneken Pis in de kleren kruipen van een Afrikaanse herder en de hele dag melk plassen. Met deze actie op Wereldmelkdag wil de Belgische ngo Dierenartsen Zonder Grenzen aandacht vragen voor Afrika. Melk zorgt er dagelijks voor voedsel en inkomsten. In Afrika speelt melk een essentiële rol in de strijd tegen honger, ondervoeding en armoede. Meer dan een miljard mensen in ontwikkelingslanden leeft van de veeteelt. ...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mei '17
  30
  Na 6 maanden werk en uitgebreid overleg binnen de “TASK FORCE TUBERCULOSE” georganiseerd door het FAVV (Directie Dierengezondheid van DG Controlebeleid), is er een akkoord bereikt over de principes voor het toekomstige plan voor de bestrijding en de bewaking van rundertuberculose, tot grote tevredenheid van alle deelnemers (overheid, laboratoria, landbouwsectoren en dierenartsen). De doelstelling was om een efficiënter en prakti...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mei '17
  19
  categorie: Algemeen nieuws   bron: AMCRA
  AMCRA Nieuwsbrief mei 2017 Wereldgezondheidsorganisatie classificeert colistine als kritisch belangrijk antibioticum met de hoogste prioriteit voor de humane geneeskunde De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt sinds 2005 een lijst op met antibiotica die van kritisch belang zijn voor de behandeling van bacteriële infecties bij de mens. Deze lijst wordt tweejaarlijks herzien en eventueel aangepast op basis van nieuwe on...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mei '17
  19
  Diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding voor de bestrijding van varroase vastgelegd Vanaf 22 mei 2017 kunnen geregistreerde imkers in België een overeenkomst voor de bestrijding van varroase bij hun bijen afsluiten met een erkende dierenarts of een diergeneeskundig rechtspersoon. Deze bijenbestandbegeleiding is zowel voor de dierenarts als voor de imker volledig vrijwillig, maar brengt wel een aantal rechten en plichten met zich mee. De FOD V...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Mei '17
  19
  België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk hebben op 15 mei een memorandum van overeenstemming ondertekend om het verkeer van paardachtigen tussen deze landen te vergemakkelijken. Vanaf 1 juni 2017 moeten paardachtigen die worden verplaatst tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk voor bepaalde types van verkeer niet meer worden geïnspecteerd door een officiële dierenarts voor hun...    lees meer
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant