Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Nov '16
  28
  Deze overeenkomst zal Ceva's Europese en wereldpositie, in het bijzonder in varkensvaccins,aanzienlijk versterken. Libourne, 14 november 2016: De Europese Commissie gaf recent goedkeuring aan Ceva Santé Animale tot de overname van negen producten die ontwikkeld zijn en momenteel vermarkt worden door Merial. Deze acquisitie laat Ceva toe om de groeiende aanwezigheid in de markt van varkensvaccins verder te versterken en om het gamma aan ni...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Nov '16
  21
  categorie: Algemeen nieuws   bron: FAVV
  Einde oktober is het hoogpathogene vogelgriepvirus van het type H5N8 opnieuw opgedoken in Europa. Dit virus wordt verspreid door trekvogels, in het bijzonder watervogels op weg naar het zuiden. Het virus is op dit ogenblik nog niet aangetroffen in ons land. Het Voedselagentschap volgt de situatie van nabij op. Huidige stand van zaken in Europa: · Bij pluimvee zijn er uitbraken gemeld in Hongarije (1 kalkoenenhouderij en 6 eenden-...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Nov '16
  21
  In het kader van de Antibiotic Awareness Week voor een verantwoord antibioticagebruik deelt AMCRA, het kenniscentrum voor antibioticagebruik -en resistentie bij dieren in België, haar nieuwe initiatieven mee voor de strijd tegen antibioticaresistentie. Zo wordt er een sensibilisatiecampagne gelanceerd met o.a. korte tv-spots rond het verantwoord gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde. Andere initiatieven zijn de verspreiding van het e...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Nov '16
  21
  categorie: Algemeen nieuws   bron: AB-register
  Doorgedreven registratie en monitoring van antibiotica binnen Belpork werpt zijn vruchten af: reductie van het verbruik ingezet Al sinds 2014 levert Belpork een belangrijke bijdrage aan de reductiedoelstellingen voor veterinair antibioticagebruik in België via het project AB Register. Daarnaast worden er ook vanuit de Certus-lastenboekwerking extra inspanningen geleverd met als gevolg dat een neerwaartse evolutie in het antibioticagebruik ...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Nov '16
  15
  categorie: Algemeen nieuws   bron: FAGG
  Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) neemt deel aan de Europese bewustmakingscampagne over melden van vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen. De campagne loopt van 7 tot 11 november 2016. Geneesmiddelen op de Belgische markt zijn van goede kwaliteit, veilig en doeltreffend. Toch kunnen sommige patiënten bijwerkingen ondervinden. De gekende bijwerkingen zijn opgenomen in de bijsluiter. Sommige ...    lees meer
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant