Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Sep '16
  26
  categorie: Paarden   bron: PaardenPunt Vlaanderen
  Geniet tot 27 september van de oude tarieven Sinds 2005 moeten alle paardachtigen op Belgisch grondgebied geregistreerd worden in de centrale databank. Dit is een wettelijke verplichting die voor alle paardenhouders geldt. Begin 2016 werd een volledig nieuw systeem uitgewerkt voor de centrale databank, nl. Horse ID. De dossiers kunnen nu volledig digitaal afgewerkt worden. Uiteraard is het nog steeds mogelijk om alles via briefwisseling te regel...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Sep '16
  6
  Op 18 augustus 2016 werd het KB van 22 juni 2016 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen gepubliceerd. Dit besluit treedt in werking ...    lees meer
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant