Nieuwsberichten

 • Geen afbeelding
  Dec '16
  23
  categorie: Algemeen nieuws   bron: FAVV
  De situatie met het hoogpathogene vogelgriepvirus van het type H5N8 is de afgelopen weken zeker niet verbeterd. Minister Borsus en het Voedselagentschap roepen daarom onverminderd op tot grote waakzaamheid. Het H5N8-virus, dat einde oktober in Europa geïntroduceerd werd door wilde vogels op trektocht naar het zuiden, heeft de afgelopen weken zijn opmars in grote delen van Europa verdergezet. In de buurlanden Nederland, Frankrijk als Duitsla...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Dec '16
  13
  Op 30 september werd een eerste haard van rundertuberculose in 2016 bevestigd op een melkveebedrijf in de provincie Henegouwen, na vaststelling van miliaire tuberculose bij een melkkoe in het slachthuis. Dit bedrijf werd officieel tot haard verklaard. Via het epidemiologisch onderzoek bleek er een directe link te bestaan met een melkveebedrijf in de provincie West-Vlaanderen. Dit bedrijf is namelijk het geboortebeslag van het eerste rund met ver...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Nov '16
  28
  Deze overeenkomst zal Ceva's Europese en wereldpositie, in het bijzonder in varkensvaccins,aanzienlijk versterken. Libourne, 14 november 2016: De Europese Commissie gaf recent goedkeuring aan Ceva Santé Animale tot de overname van negen producten die ontwikkeld zijn en momenteel vermarkt worden door Merial. Deze acquisitie laat Ceva toe om de groeiende aanwezigheid in de markt van varkensvaccins verder te versterken en om het gamma aan ni...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Nov '16
  21
  categorie: Algemeen nieuws   bron: FAVV
  Einde oktober is het hoogpathogene vogelgriepvirus van het type H5N8 opnieuw opgedoken in Europa. Dit virus wordt verspreid door trekvogels, in het bijzonder watervogels op weg naar het zuiden. Het virus is op dit ogenblik nog niet aangetroffen in ons land. Het Voedselagentschap volgt de situatie van nabij op. Huidige stand van zaken in Europa: · Bij pluimvee zijn er uitbraken gemeld in Hongarije (1 kalkoenenhouderij en 6 eenden-...    lees meer
 • Geen afbeelding
  Nov '16
  21
  In het kader van de Antibiotic Awareness Week voor een verantwoord antibioticagebruik deelt AMCRA, het kenniscentrum voor antibioticagebruik -en resistentie bij dieren in België, haar nieuwe initiatieven mee voor de strijd tegen antibioticaresistentie. Zo wordt er een sensibilisatiecampagne gelanceerd met o.a. korte tv-spots rond het verantwoord gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde. Andere initiatieven zijn de verspreiding van het e...    lees meer
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant