Persbericht: prijskamp 'vette os': afwijking

Sabine Laruelle, federaal minister van Landbouw, heeft beslist om een afwijking toe te kennen in het Koninklijk Besluit met betrekking tot de bestrijding van infectueuze boviene rhinotracheïtis (IBR). Deze afwijking zorgt ervoor dat culturele en traditionele evenementen behouden blijven.

Concreet zijn, door deze afwijking, verzamelingen van runderen uit I2-beslagen toegelaten buiten de erkende verzamelcentra, op voorwaarde dat enkel de runderen uit I2-beslagen eraan mogen deelnemen. Deze verzamelingen zijn dus verboden voor runderen uit I2D, I3 of I4-beslagen.

Bovendien zullen de organisatoren van dergelijke manifestaties duidelijk moeten communiceren op welke categorie van runderen hun wedstrijd betrekking heeft. De veeartsen ter plaatse zullen toezien op een correcte implementatie van deze afwijking. De voorwaarden voor de introductie en de herintroductie van (een) rund(eren) in een gekwalificeerd beslag blijven van toepassing.
 
De reglementering zal in een nabije toekomst aangepast worden.

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant