Weyts roept het blokstaarten van paarden een halt toe

Dierenminister Ben Weyts weert geblokstaarte paarden van alle tentoonstellingen,
keuringen en wedstrijden in Vlaanderen. Zo wordt een halt toegeroepen aan de massale
omzeiling van het wettelijk verbod op blokstaarten. Er komt een nieuw decreet dat van
toepassing zal zijn op alle dieren die na 31 december 2017 geblokstaart worden. “Het is mijn
verdomde plicht om elk vermijdbaar dierenleed ook echt te vermijden”, zegt Weyts. “Ik
begrijp niet dat je dieren enkel graag ziet wanneer hun staartbeen geamputeerd is.”
Blokstaarten – ook wel ‘couperen’ genoemd – is een oude praktijk waarbij de staart van een
dier operatief verwijderd wordt. De amputatie gaat dwars doorheen de wervels en zenuwen
van het dier en kan ook na de ingreep pijnlijke gevolgen hebben. Sinds 2001 is blokstaarten
bij wet verboden, tenzij voor “ingrepen waarvoor een diergeneeskundige noodzaak bestaat”.
In realiteit wordt dit achterpoortje gebruikt om toch massaal te blijven blokstaarten om
‘esthetische’ redenen.
“De wet blijft op dit moment dode letter”, beseft Vlaams Dierenminister Ben Weyts. “Ik zie op
tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden telkens opnieuw een onverklaarbaar groot
aantal dieren die geblokstaart zijn, met een diergeneeskundig attest als dekking. Soms gaat
het zelfs over alle aanwezige dieren. Na de ingreep is het zo goed als onmogelijk om nog aan
te tonen dat er in werkelijkheid geen diergeneeskundige noodzaak was.”
Weyts komt nu met een nieuw decreet dat het blokstaarten echt een halt toeroept.
Geblokstaarte paarden krijgen een verbod om nog deel te nemen aan tentoonstellingen,
keuringen en wedstrijden. Dat verbod zal van toepassing zijn op alle paarden die geblokstaart
zijn na 31 december 2017, zelfs als er een diergeneeskundig attest verleend werd voor de
ingreep. Concreet betekent dit dat geblokstaarte paarden geleidelijk zullen verdwijnen uit de
voor fokkers en eigenaars belangrijke tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden.
“Traditie of niet: ik wil vermijdbaar dierenleed ook echt vermijden”, zegt Weyts. “Net zoals we
bij het verbod op onverdoofd slachten afscheid nemen van religieuze tradities, nemen we hier
afscheid van een Vlaamse traditie. De tijd dat de wetten voor meer dierenwelzijn in
Vlaanderen massaal omzeild werden is nu echt voorbij.”

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant