Strengere straffen voor dierenmishandeling in 2018

2018 wordt een keerpunt in de strijd voor meer dierenwelzijn. Nadat in 2017 de inspectiedienst
Dierenwelzijn werd verdubbeld, realiseert Weyts in 2018 het sluitstuk voor het
handhavingsbeleid met strengere straffen voor dierenmishandeling. Wie bij herhaling gevat
wordt, riskeert dan een gevangenisstraf. Daarnaast wordt er 3 miljoen euro vrijgemaakt voor
een extra inspectieteam dat zich focust op de slachthuizen, komt er in elke politiezone én bij
alle parketten een verantwoordelijke Dierenwelzijn. “Ik wil een duidelijk signaal geven”, zegt
Vlaams Dierenminister Ben Weyts. “Vanaf nu treden we nog strenger op. Wie niet horen wil,
zal voelen. Zeker diegene die bij herhaling betrapt worden. Als het aan mij ligt, gaan die
dierenbeulen naar de gevangenis”.

Toen Dierenwelzijn nog federale materie was, kende geen hond de bevoegde minister. Sinds 2014
wordt Dierenwelzijn echter op Vlaams niveau uitgebouwd tot een volwaardige bevoegdheid, met
een eigen smoel. De gevolgen bleven niet uit: het aantal meldingen van mogelijke
dierenmishandeling of dierenverwaarlozing steeg met maar liefst 150%. “Mensen merken dat
Dierenwelzijn voortaan serieus genomen wordt. Dierenbeulen krijgen nu het signaal dat ze in
2018 nog meer kans maken op nog meer controle en nog strengere straffen.”, zegt Vlaams
Dierenminister Ben Weyts. “Dat geeft meer vertrouwen om dierenleed te melden bij de
overheid”.
De capaciteit van de Inspectiedienst Dierenwelzijn is in 2017 meer dan verdubbeld. Daarbovenop
verkreeg Weyts bij de begrotingsopmaak voor 2018 3 miljoen euro extra voor de oprichting van
een inspectieteam dat specifiek toezicht zal houden op de werking van de slachthuizen. Weyts:
“De pakkans en de controle op dierenmishandeling gaan omhoog. Wie niet horen wil, zal voelen.”
Daarnaast heeft bijna elke lokale politiezone een verantwoordelijke voor Dierenwelzijn. Die zijn
dan ook een belangrijke bondgenoot, in grote getale op het terrein aanwezig, om als één van de
eerste dierenleed tijdig op te merken. Ook bij de verschillende parketten is er een
verantwoordelijke specifiek voor dierenwelzijn. Die aanpak zorgt voor een sneller, gecoördineerd
en kordaat optreden in de strijd voor meer dierenwelzijn in Vlaanderen.
Het sluitstuk van het handhavingsbeleid bestaat uit strengere straffen. Weyts voorzag in de
Dierenwelzijnswet enkele belangrijke aanpassingen die in de loop van 2018 in werking treden. De
straffen voor recidiverende dierenbeulen worden verdrievoudigd. De maximumstraf voor wie een
dier herhaaldelijk mishandelt of ernstig verwaarloost was in de oude wet slechts 6 maanden
gevangenis. Dat gaat nu naar 18 maanden. Wie nu dus nog in de fout gaat, riskeert echter een
effectieve gevangenisstraf. De zwaardere straffen komen er met het oog op de hardleerse
dierenbeulen die keer op keer in de fout gaan, zoals bijvoorbeeld het beruchte koppel veehouders
uit Heikruis, dat al vier maal veroordeeld werd. De rechter zal nu een veel zwaardere straf kunnen
uitspreken.
Daarnaast zullen in de toekomst ook alle kosten die gepaard gaan met de inbeslagname van
dieren, teruggevorderd kunnen worden. Dat is belangrijk, want onder Weyts worden er
maandelijks zo’n 200 dieren in beslag genomen.
“Anno 2018 is de mentaliteit tegenover dierenleed echt wel veranderd”, besluit Weyts. “De
Vlamingen pikken het niet langer dat dieren verwaarloosd of mishandeld worden. Wie niet horen
wil, zal voelen. Zeker diegene die bij herhaling betrapt worden. Als het aan mij ligt, gaan die naar
de gevangenis”.

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant