De ziekte van Newcastle werd aangetroffen bij sierkippen van een hobbyhouder in Herstal (prov. Liège).

De ziekte van Newcastle werd aangetroffen bij sierkippen van een hobbyhouder in Herstal (prov. Liège).

 

De volgende maatregelen werden genomen:

 • betekenen aan de verantwoordelijke: ofwel vaccinatie van zijn pluimvee en duiven (met uitzondering van eenden, ganzen en dwergkwartels) en een quarantaine van 60 dagen na het verdwijnen van de klinische tekens, ofwel opruimen van de duiven en pluimvee;
 • notificatie van de haard en het beschermingsgebied aan de burgemeester;
 • gedurende minstens 21 dagen in het beschermingsgebied van 500 m:
  • inventariseren van alle pluimvee- en duivenhouders;
  • de houders moeten duiven en pluimvee laten vaccineren (met uitzondering van eenden, ganzen en dwergkwartels) of een bewijs van geldige vaccinatie voorleggen;
  • er is een verzamelverbod voor pluimvee en duiven en andere in gevangenschap gehouden vogels;
  • er is een vervoersverbod voor pluimvee en duiven en andere in gevangenschap gehouden vogels.

 

Er bevinden zich geen professionele pluimveehouders in het beschermingsgebied.

 

Voor de professionele pluimveehouders wijst het FAVV erop dat enkel een correct uitgevoerde vaccinatie het pluimvee tegen de ziekte van Newcastle kan beschermen.

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant