Ter attentie van alle dierenartsen: Levering van geneesmiddelen van groothandelaars-verdelers aan dierenartsen

Geachte dierenarts,

In het kader van zijn transparantiebeleid wenst het FAGG u op de hoogte te brengen van de voorwaarden die aan de groothandelaars-verdelers van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik worden opgelegd in het kader van de distributie van geneesmiddelen bestemd voor depothoudende dierenartsen.

Daartoe vindt u hieronder de mail die naar de groothandelaars-verdelers werd verstuurd.

Wij rekenen op uw medewerking om het distributiecircuit van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik optimaal te laten verlopen.

Eventuele vragen kunt u steeds richten aan ons contactpunt: infovet@fagg-afmps.be. Onze inspecteurs (contactgegevens: www.fagg-afmps.be, onder “Distributie en aflevering” à Dierenartsendepots") staan ook steeds tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden.

 

 

 

GERICHT AAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSONEN VAN DE BETROKKEN GROOTHANDELAAR-VERDELERS

 

Geachte dames en heren,

 

Tijdens onze inspecties stelden we vast dat het distributiecircuit naar dierenartsen enerzijds, en de transportcondities van de geneesmiddelen anderzijds, niet altijd worden gerespecteerd (bijv. levering in een onbewaakte wachtzaal, bij de buren, enz...).

 

Het lijkt ons daarom noodzakelijk om te herinneren aan de verplichtingen van groothandelaar-verdelers van diergeneesmiddelen, in het bijzonder artikel 12 ter van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, artikel 227 van het KB van 14 december 2006, de punten 5.3, 9.1 et 9.2 van de GDP richtlijn alsook de definitie van het vervoer van de verklarende woordenlijst van de GDP richtlijn (zie het document in bijlage 1).

 

Bovendien dient een dierenarts te beschikken over een up-to-date lijst met alle adressen en voertuigen waar zich de geneesmiddelen van het depot fysiek bevinden. (cf. artikel 4 en 6 van het K.B. van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren in bijlage 2).

 

Dit sluit dus de levering van geneesmiddelen uit a) aan onbevoegde personen, b) op andere adressen dan deze die officieel gekend zijn bij het FAGG of c) op onbewaakte locaties of locaties die ongeschikt zijn om geneesmiddelen te bewaren volgens de vereiste bewaarcondities.

 

Om een correcte levering te verzekeren, wordt u dan ook verzocht om bovenvermelde lijst te bekomen van uw klanten dierenartsen; deze lijst dient te worden ondertekend én gedateerd door de dierenarts-titularis van het depot.

 

Wij rekenen op uw medewerking om de wetgeving voor groothandelaar-verdelers te respecteren. We zullen hier tijdens onze volgende inspecties dan ook bijzondere aandacht aan schenken.

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant