Afsluitdatum Sanitel-Med

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten wil u graag herinneren aan uw wettelijke verplichtingen rond de registratie van antibiotica.

U moet elke verschaffing, elk voorschrift inclusief gemedicineerde voeders en elke toediening van antibiotica en ZnO-premix voor varkens -, pluimvee- (vlees en legkip) en vleeskalverbedrijven registreren in SANITEL-MED. Voor de periode vanaf 1 april tot en met 30 juni 2017 moet dit ten laatste tegen 15 juli 2017 gebeuren. Laattijdige meldingen van het 1ste kwartaal van 2017 zullen alsnog worden aanvaard.

 

Ter info : door te klikken op de volgende link kan u  het BelVet-SAC rapport van 2016 raadplegen:

 

http://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/content/belvetsac_rapport_2016_definitief_1.pdf

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant