registratie van honden

Geachte dierenarts,

Vanaf 1 januari 2019* zal ook bij de registratie van honden het rijksregisternummer (RRN) van de
verantwoordelijke in de databank bijgehouden worden, zoals dat nu al gebeurt voor katten.Gelieve vanaf die datum dan ook het RRN te noteren

Deze verplichting geldt
• voor iedere nieuwe registratie;
• voor iedere wijziging van verantwoordelijke.

* Dit is wettelijk vastgelegd in de Ministeriële besluiten en in het Besluit van de Vlaamse Regering
betreffende de identificatie en registratie van honden.

Overgangstermijn
Er is een overgangstermijn van 1 jaar, die loopt tot 31 december 2019. Tijdens deze periode worden
oude identificatiecertificaten en witte kaarten die geen RRN vermelden op de gewone manier
verwerkt.
Uiterlijk op 1/1/2020 zullen nieuwe identificatiecertificaten beschikbaar zijn waarop een veld
voorzien wordt waarin het RRN verplicht moet ingevuld worden. Uw huidige voorraad aan
identificatiecertificaten mag u zolang gewoon verder gebruiken.

Concreet betekent dit voor:

o De papieren procedure

Vul nu reeds bij elke nieuwe registratie het RRN van de nieuwe verantwoordelijke in, zelfs als het veld als ‘optioneel’ beschreven is. Er komt ook een nieuwe versie van de witte kaart (kaart “Wijziging gegevens”), met een verplicht invulveld voor het RRN. Bij wijziging van verantwoordelijke moet het RRN van de nieuwe verantwoordelijke worden ingevuld.

o De elektronische procedure

De digitale procedure blijft ongewijzigd. Het RRN wordt een verplicht in te vullen veld dat momenteel
nog handmatig ingegeven moet worden. Binnenkort zal de applicatie vernieuwd worden zodat er ook
een mogelijkheid komt om de eID van de verantwoordelijke in te lezen, net zoals bij CatID.

Met vriendelijke groeten,
Het DogID Team

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant