Antwoorden op meestgestelde vragen over Corona en huisdieren

FAQ – huisdieren

Kunnen huisdieren de mens besmetten als ze met besmette personen in contact zijn geweest? 

Het is gekend dat de omgeving van Covid-19 patiënten zeer sterk gecontamineerd kan zijn. Huisdieren die samen leven met besmette personen worden in hoge mate blootgesteld aan het virus. Tot dusver zijn er slechts 3 gevallen bekend (2 honden in Hong Kong en 1 kat in België) waar het huisdier besmet is geraakt door de mens. De honden vertoonden geen ziektesymptomen en de kat had voorbijgaande ademhalings- en spijsverteringsstoornissen.  Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat het virus van huisdier naar de mens of andere huisdieren wordt overgedragen. Hoewel het vermoeden bestaat dat het virus dat Covid-19 veroorzaakt bij de mens oorspronkelijk van bij wilde dieren kwam heeft het zich  sindsdien aangepast aan de mens ("gehumaniseerd" virus).  Het risico op overdracht van het virus van huisdieren naar de mens is verwaarloosbaar in vergelijking met het risico op overdracht door direct contact tussen mensen.

Desondanks wordt het sterk aangeraden om de klassieke hygiëneregels te blijven toepassen (vermijd nauw contact met uw dier, vooral als u ziek bent, was uw handen na het aanraken van een dier, laat het dier niet likken aan uw gelaat) aanbevolen. Dit enerzijds om te voorkomen dat u het virus zou overdragen op uw huisdier en om te voorkomen dat uw huisdier zelf drager en uitscheider van het virus zou worden als gevolg van een omgevingsbesmetting.

 

Kan mijn huisdier ziek worden van Covid-19?

Er zijn slechts enkele  gezelschapsdieren positief getest op Covid-19. Deze leefden geïsoleerd bij personen die besmet waren met Covid-19. Het wijst er dus op dat deze besmet werden door de mensen waarmee ze de woonst deelden. Aan dierenartsen wordt gevraagd een grotere waakzaamheid aan de dag te leggen om eventuele bijkomende gevallen te registreren en te onderzoeken.

 

Kan mijn gezelschapsdier besmet worden door de mens?

Het Wetenschappelijk Comité van het FAVV heeft in zijn advies aangegeven dat dit risico gering is. Des al niet te min wordt aan COVID-19 patiënten aangeraden om de nodige hygiënische maatregelen te treffen voor wat betreft contact met hun huisdier (geen nauw contact, handen wassen na aanrakingen, niet laten likken aan het gelaat) om te voorkomen dat het huisdier gedurende korte tijd drager en uitscheider van het virus zou worden.

 

Hoe dient men de gezelschapsdieren van besmette patiënten te verzorgen?

Er wordt aangeraden om gezelschapsdieren van besmette patiënten ter plaatse en zoveel mogelijk binnen te houden maar toch nauw contact tussen de patiënt en deze dieren te vermijden. Weliswaar dient verder aandacht besteed te worden aan het welzijn van het dier en dient het dier regelmatig te worden uitgelaten met inachtname van de regels van sociale afstand. Bij een ziekenhuisopname van de eigenaar dient het gezelschapsdier best verzorgd te worden ter plaatse in de vertrouwde omgeving door een naast familielid of kennis.

Eveneens wordt aangeraden om het contact met de gezelschapsdieren bij besmette patiënten zoveel mogelijk te beperken en alle hygiënemaatregelen na te leven.

 

Dient een hond of kat met Covid-19 geëuthanaseerd te worden?

Nee, absoluut niet. Het gezelschapsdier dat besmet is geraakt heeft deze besmetting opgelopen door nauw contact met een besmette mens. Samen dienen zij in quarantaine gehouden te worden. Tot dusver hebben we slechts kennis van één kat die ziektesymptomen heeft ontwikkeld die een corinavirusinfectie doen vermoeden. Deze kat is intussen aan de beterhand. De twee honden waarbij het virus werd vastgesteld hebben nooit ziektesymptomen vertoond..

 

Mag ik met de hond die samenleeft met een besmette patiënt nog gaan wandelen?

Ja, het is belangrijk om het welzijn van het dier op peil te houden. Weliswaar wordt aangeraden om dieren, net zoals mensen, op een sociale afstand van andere dieren en mensen te houden. Een dier kan het virus meedragen net als voorwerpen dit zouden kunnen. Vermijd tevens het vrij rondlopen van de hond alsook het laten aaien door andere mensen. Uitwerpselen dienen hygiënisch te worden verwijderd uit de omgeving.

Kan ik mijn hond of kat laten testen op Covid-19?

Op dit ogenblik dient absolute voorrang gegeven te worden aan het gebruik van de testen voor mensen.

 

Mijn hond of kat is ziek, kan ik nog bij de dierenarts terecht?

Ja, de gezondheid van je huisdier verliezen we niet uit het oog. Bel eerst naar jouw dierenartsenpraktijk om af te spreken hoe ze jou kunnen ontvangen en jouw gezelschapsdier behandelen.

Zijn dierenasielen open?

Dierenasielen zijn gesloten, maar de opvang en verzorging van dieren is cruciaal en dus toegelaten. Ook vrijwilligers mogen hieraan bijdragen.

Zijn dierenkapsalons open?

Nee, dierenkapsalons zijn gesloten.

Mogen diereneigenaars hun dieren in de wei of op stal blijven verzorgen?

Ja, zolang je de social-distancing regels opvolgt.

 

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant