ESVAC-rapport

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA of European Medicines Agency) publiceerde het achtste ESVAC-rapport (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) over de verkoop van antibacteriële middelen voor diergeneeskundig gebruik in 2016.

Gemiddeld daalde de verkoop in de Europese Unie van antibacteriële middelen voor diergeneeskundig gebruik met 20,1 % tussen 2011 en 2016. 

In België werd met 140 mg/PCU voor 2016 een vermindering gerealiseerd van 22 % ten opzichte van 2010. Daarmee blijft de antibioticaconsumptie bij dieren relatief hoog, ook ten opzichte van buurlanden met een vergelijkbare veehouderijstructuur zoals Frankrijk (72 mg/PCU), Nederland (53 mg/PCU) of Duitsland (89 mg/PCU). België zal dus blijvend grote inspanningen moeten doen om het gebruik verder te reduceren.

 

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant