Vlaams Parlement stemt decreetsvoorstel over de toegelaten methodes voor het slachten van dieren.

Het Vlaams Parlement heeft quasi kamerbreed een voorstel van decreet goedgekeurd dat
vanaf 2019 duidelijk bepaalt welke slachtmethodieken nog toegelaten worden. Deze
historische stap voor meer dierenwelzijn is nu stevig decretaal verankerd, dankzij de steun
van meerderheid en oppositie. In het komende anderhalf jaar kan nu de omwenteling in
onze slachthuizen optimaal voorbereid worden.

Vandaag moeten dieren verdoofd worden vooraleer ze geslacht worden. Voor het slachten
op basis van religieuze gronden geldt er echter een uitzondering waarvan tot op de dag van
vandaag nog heel veel gebruik wordt gemaakt. Die uitzondering verdwijnt nu vanaf 1 januari
2019. Slachtingen in het kader van een religieuze ritus moeten gebruik maken van een
omkeerbare verdovingstechniek zoals bijvoorbeeld elektronarcose : een pijnloze techniek
waarbij het verdoofde dier ongevoelig wordt voor pijn. Het verbod geldt voor alle
dierencategorieën.

Enige uitzondering zijn vooralsnog de kalveren en runderen omdat de omkeerbare
verdovingstechniek voor deze dieren nog niet volledig op punt staat. Van zodra dat wel het
geval is, zal de Vlaamse Regering ook voor deze dieren de omkeerbare verdoving verplichten
voor de slacht op religieuze gronden. Tot dan verplicht het decreet om post-cut-stunning toe
te passen bij het slachten van kalveren en runderen, wat bij slachtingen op religieuze gronden
reeds een immense stap vooruit is inzake dierenwelzijn. Deze methode verdooft het dier
meteen na de halssnede.

Het nieuwe decreet komt tegemoet aan de opmerkingen van de Raad van State. Vorig zomer
stelde Vlaams Dierenminister Ben Weyts dhr. Piet Vanthemsche aan om de dialoog met de
verschillende partijen te voeren en oplossingen voor te stellen. Eind maart stelde hij zijn
eindrapport voor. Op basis van dit rapport werd vervolgens, door de minister en de
meerderheid- en oppositiefracties, gezamenlijk in alle stilte aan een voorstel van decreet
gewerkt voor een algemeen verbod op onverdoofd slachten. Jelle Engelbosch (N-VA), Sonja
Claes (CD&V), Gwenny De Vroe (Open VLD), Els Robeyns (sp.a), Bjorn Rzoska (Groen) en
Hermes Sanctorum (onafhankelijke) dienden het voorstel in dat bij hoogdringendheid
vandaag in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement wordt gestemd.

De slachthuizen krijgen dankzij het decreet de nodige duidelijkheid. De sector moet het
komende anderhalf jaar nu gebruiken om personeel en infrastructuur voor te bereiden op de
nieuwe manier van slachten. Om de joodse en de moslimgemeenschappen te begeleiden bij
de toepassing van de nieuwe regelgeving, wordt in onafhankelijke begeleiding voorzien.
Collectieve slachtvloeren worden mogelijk om capaciteitsproblemen op te vangen waar
vanzelfsprekend verdoofd geslacht wordt.

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant