Update: Vogelgriep

24/01/20017

Wat betreft pluimvee:

De belangrijkste evolutie komt uit Italië, waar de eerste 2 uitbraken met het H5N8-virus zijn gemeld, beide professionele kalkoenenhouderijen in de regio Venetië, waar al eerder besmette wilde vogels werden gevonden. De eerste uitbraak is waarschijnlijk besmet vanuit wilde vogels, de tweede is een contact van de eerste.

In Frankrijk komt stilaan het einde in zicht van de preventieve ruimingen. Het aantal nieuwe besmettingen – opnieuw 13 meer dan de vorige stand van zaken – dat bij de opruimingen gevonden wordt, is zoals verwacht zeer hoog. Het is nu afwachten of de ruimingen zullen volstaan zijn om de viruscirculatie voldoende af te remmen en de ziekte uit te roeien.

In Duitsland is een bijkomend besmetting gevonden op een kalkoenenbedrijf in het noorden van het land.

Er zijn geen bijzondere evenementen te melden wat betreft wilde vogels.

 

20/01/2017

Weinig wijzigingen wat betreft pluimvee. Er zijn bijkomende uitbraken op commerciële houderijen in Frankrijk (+17), Hongarije (+4), Duitsland (+3) en ook in Polen (+1) en het Verenigd Koninkrijk (+1). In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk betreft het kalkoenenhouderijen, gelegen in bestaande zones. Opvallend is ook een van de uitbraken in Hongarije: een vermeerderingsbedrijf met grootouderkippen gelegen in het noordwesten van het land, ver van de andere gebieden met problemen. In de risicoperiode voor de uitbraak werden vanaf dit bedrijf broedeieren uitgevoerd naar Spanje en Rusland.

Wat betreft wilde vogels wordt meer en meer duidelijk dat het zwaartepunt van de besmettingen verschoven is naar de Balkan en Centraal- en Zuidoost-Europa. Daar worden nog volop nieuw besmettingen ontdekt.


16/01/2017

Wat betreft pluimvee is de evolutie gelijkaardig aan vorige week met:

- bijkomende uitbraken op pluimveehouderijen in de al getroffen landen, in hoofdzaak in Frankrijk (+22) en Bulgarije (+13);

- een eerste uitbraak op een commercieel legbedrijf in het zuiden van Griekenland;

weinig nieuwe uitbraken in Hongarije, wat er zou kunnen op wijzen dat de situatie daar stilaan onder controle is.

Wat betreft wilde vogels worden er nog steeds nieuwe besmettingen gemeld, vooral in de meer recent getroffen landen. In de al langer besmette landen als Nederland, Duitsland, Scandinavië en Zwitserland is de viruscirculatie bij wilde vogels zeker nog niet gestopt, maar worden wel minder dode vogels dan voorheen aangetroffen.

 

12/01/2017 

Nederland: nieuwe uitbraak bij vogels gehouden in een soort van kinderboerderij in de provincie Utrecht. Er worden geen zones afgebakend.

Duitsland heeft een eerste uitbraak in het zuiden van het land, in de regio Bayern gemeld, op een backyardhouderij. In deze regio zijn in de afgelopen maanden al wel veel besmette wilde vogels gevonden. In het noorden zijn er een bijkomende uitbraak vastgesteld in Brandenburg en 2 in Nordrhein-Westfalen. Een van deze laatste ligt in de bestaande zone vlakbij de Nederlandse grens. Daarnaast zijn ook vogels in 2 bijkomende dierparken (de 5de en 6de) in de regio’s Sachsen-Anhalt en Mecklenburg-Vorpommern besmet verklaard.

Frankrijk heeft 19 bijkomende uitbraken genotificeerd in de bestaande zones, alle professionele eenden/ganzenhouderijen. Het totaal aantal uitbraken komt daarmee op 114.

Spanje heeft nu ook zijn eerste besmettingen bij wilde vogels gedetecteerd. Het betreft ganzen gevonden in een waterrijk gebied in het noorden.

Polen heeft meerdere bijkomende besmettingen, waarvan één in een nieuwe regio, op de grens met Tsjechië.

Bulgarije telt nu 46 uitbraken, 14 meer dan afgelopen maandag, vnl. eendenhouderijen.

Roemenië heeft een eerste uitbraak in het centrum van het land, een backyardhouderij.

 

09/01/2017 

Er is ook de afgelopen week een belangrijke toename van het aantal gevallen geweest. Alleen in Hongarije (slechts 3 uitbraken in de afgelopen week) en Nederland lijkt de situatie gestabiliseerd. De belangrijkste evenementen zijn de volgende:

Duitsland heeft 2 nieuwe uitbraken op professionele houderijen gemeld, enerzijds in een legbedrijf in Sachsen-Anhalt (Midden-Duitsland) en anderzijds een kalkoenenhouderij in de kreise Oldenburg in de regio Niedersachsen. In Oldenburg betreft het al de zesde uitbraak op enkele weken tijd.

Frankrijk telt al 95 uitbraken. Om de situatie onder controle te krijgen, is begonnen met het preventief ruimen van zowat 800.000 eenden en ganzen in de 3 zwaarst getroffen zones in Gers, Landes en Hautes-Pyrénées. Het betreft de dieren van alle gavage-bedrijven met buitenbeloop in deze zones. De dieren worden afgevoerd naar het slachthuis, daar gedood en vervolgens vernietigd. De overheid hoopt deze ruiming af te ronden voor 20 januari.

In het VK is een derde uitbraak vastgesteld, nu in North-Yorkshire. Zoals de tweede betreft het een hobbyhouderij met buitenbeloop. Overal in het land duiken ook nog steeds besmette wilde vogels op.

In Centraal en Oost-Europa heeft Tsjechië zijn eerste uitbraken gerapporteerd. Het gaat om 5 backyards in 2 verschillende regio’s.

In Bulgarije (32 uitbraken in 9 regio’s) en Polen (27 uitbraken in 12 regio’s) lijkt de situatie wat te ontsporen. In Bulgarije lijkt de ziekte nu vooral te circuleren in de eendenhouderij. Deze sector is in Bulgarije weliswaar heel wat kleiner dan in Frankrijk en Hongarije, maar vermoedelijk zullen nog meer uitbraken volgen in de komende weken. In Slovakije (in een dierentuin) en Hongarije (in een dierentuin en in een valkenhouderij) zijn ook besmettingen vastgesteld bij in siervogels of andere vogels. 

De situatie blijft dus nog steeds erg risicovol. Het voorbeeld van Denemarken, waar op een 35-tal verschillende locaties honderden dode vogels werden ontdekt, maar amper 1 uitbraak op een kleine hobbyhouderij werd vastgesteld, toont wel aan dat met een doorgedreven bioveiligheid het virus buiten de stallen kan gehouden worden!

 

03/01/2017 

De situatie is er de afgelopen week niet op verbeterd. Het zwaartepunt van de uitbraken ligt nog steeds in de eenden/ganzenhouderij in Frankrijk en Hongarije. Daarnaast lijkt de ziekte in de Balkan en Centraal- en Zuidoost-Europa uit te breiden. Zo hebben nu ook Slovakije, Kroatië en Roemenië hun eerste uitbraken, telkens in hobbyhouderijen, en is het virus ook gerapporteerd in Oekraïne, net over de Roemeens grens. Daarnaast is ook het aantal besmettingen in Bulgarije fors toegenomen. In de regio worden ook meer besmette wilde vogels gevonden.

Verder zijn de volgende ontwikkelingen voor ons belangrijk:

- In Frankrijk is de ziekte nu ook opgedoken op een hobbyhouderij ver buiten de afgebakende gebieden, nl. in het departement Deux-Sèvres, halverwege Frankrijk in de regio Poitou-Charentes.

- In Duitsland zijn opnieuw uitbraken in kalkoenenhouderijen in Niedersachsen gemeld in de reeds afgebakende gebieden rond Cloppenburg en Oldenburg. Er zijn ook nog een aantal ernstige verdenkingen in onderzoek. Het risico bestaat dus dat het virus in de regio nu in de sector begint te circuleren, wat zeker geen gunstige evolutie is gezien de hoge pluimveedensiteit.

De cijfers over het aantal getroffen professionele houderijen en hobbyhouderijen zijn indicatief, in de zin dat de grens tussen beide arbitrair gelegd is op 1.000 dieren. De besmetting bij wilde vogels in Ierland moet nog officieel als HPAI bevestigd worden, het geval in Italië is een H5N5-besmetting met dezelfde hoogpathogene H5 als deze van H5N8.


27/12/2016 

Nederland: heeft een negende uitbraak bij commercieel pluimvee, nl. een legbedrijf in Zoeterwoude (Zuid-Holland).

Frankrijk: telt 52 uitbraken, nog steeds alle in het zuidwesten van het land. De overheid bekijkt er of ze met een strategie van preventieve opruiming in de zwaarst getroffen gebieden de situatie onder controle kan brengen.

Duitsland: 4 nieuwe uitbraken op kalkoenenbedrijven, nl. 2 in Niedersachsen (in Kleve, vlakbij de Nederlandse grens, en in Cloppenburg, een van de meest dense gebieden voor pluimvee) en 2 in Nordrhein-Westfalen (Oldenburg); daarnaast ook een besmetting op een hobbyhouderij met verschillende pluimveesoorten in Niedersachsen.

Polen: telt ook al 13 uitbraken (9 op commerciële houderijen en 4 op backyard houderijen). De nieuwe uitbraken liggen alle in de bestaande zones.

In Hongarije zijn er tot op heden 215 uitbraken (167 commerciële houderijen en 48 backyard houderijen). De nieuwe uitbraken liggen alle in de bestaande zones.

In het Verenigd Koninkrijk zijn er nu ook besmette wilde vogels in andere hoeken van het land, zowel in het noorden als het zuiden.

 

23/12/2016 

In Nederland is in Stolwijk, in de buurt van Rotterdam, een nieuwe uitbraak vastgesteld. Het betreft een handelaar met, naast andere dieren, zo’n 6.000 siervogels, vnl. pluimvee en watervogels. Er is beslist om alle vogels– zoals op een pluimveehouderij – te doden en de gebruikelijke 3 en 10 km-zones af te bakenen.

Frankrijk telt ondertussen 42 uitbraken, nog steeds in meerderheid commerciële eenden- en ganzenhouderijen. De 6 nieuwe uitbraken bevinden zich in de bestaande risicogebieden. Er zijn ondertussen ook besmette wilde vogels ontdekt in Normandië.

In Duitsland is in de regio Nordrhein-Westfalen een nieuwe besmetting vastgesteld op een eenden- en ganzenbedrijf. De uitbraak ligt zo’n 20 km van de eerdere uitbraak in Soest.

Hongarije telt 211 uitbraken, waarvan meer dan 4/5 commerciële houderijen. De nieuwe uitbraken bevinden zich in de bestaande risicogebieden.

In Polen zijn 4 nieuwe uitbraken ontdekt, nl. 2 commerciële kalkoenenhouderijen in de zones rond de uitbraken in het westen (waar ondertussen al 6 uitbraken zijn) en 2 bij elkaar gelegen hobbyhouderijen in het zuiden van het land. De ziekte zit nu dus bij pluimvee in 3 verschillende regio’s. Daarnaast zijn ook besmette wilde vogels ontdekt in het noordoosten, in een regio waar nog geen besmettingen waren vastgesteld.

Bulgarije heeft een zesde uitbraak gemeld, een kleine hobbyhouderij in dezelfde zone in het noordwesten waar al eerder 3 andere uitbraken waren gevonden.

In Zweden is vlakbij de hoofdstad Kopenhagen een besmetting ontdekt in een kleine hobbyhouderij. Dit is aan de andere kant van land vergeleken met de eerdere uitbraak op een legbedrijf.

Wat betreft wilde vogels, zijn ook in het Verenigd Koninkrijk en Montenegro de eerste besmette wilde eenden gevonden. In het VK werden in Wales (ver weg dus van de uitbraak in Lincolnshire) besmette vogels gevonden met het H5N8 virus; in Montenegro gaat het om het hoogpathogene H5N5-virus, mogelijk dezelfde variant die een tiental dagen geleden ook in Nederland werd aangetroffen bij wilde eenden.

 

21/12/2016

Nederland: heeft 2 nieuwe uitbraken, nl. een vleeskippenbedrijf met 48.000 dieren in Gelderland (de 7de uitbraak op een commerciële houderij) en ook een hobbyhouder met enkele siervogels in het zuiden van de provincie Utrecht. Rond die laatste site worden geen zones afgebakend, omdat de overheid van oordeel is dat de besmetting bij deze niet commerciële vogels geen bijkomend risico vormt vergeleken met de viruscirculatie die er in het gebied al is door de wilde vogels. Met de beide uitbraken schuift het vogelgriep opnieuw meer zuidwaarts en nadert de ziekte ook meer en meer de gebieden met hoge pluimveedensiteit in Nederland.

Frankrijk telt nu 37 uitbraken bij pluimvee. De  nieuwe uitbraken bevinden zich alle in de bestaande risicogebieden.

Hongarije: het virus is nu ook ver buiten de bestaande zones opgedoken, op een ganzenbedrijf met 12.500 moederdieren in het noordoosten van het land. Er zijn geen contacten met eerdere uitbraken, noch met de afgebakende gebieden, zodat opnieuw een besmetting vanuit wilde vogels vermoed wordt.

Bulgarije is toegevoegd aan de lijst van lidstaten met uitbraken bij pluimvee. Het land heeft gisteren 5 uitbraken in 3 regio’s in het westen en het zuiden van het land gemeld. Het gaat om een commerciële eendenhouderij die enkele weken geleden nieuwe dieren had ingevoerd vanuit het vrije gebied in Hongarije (en mogelijk tijdens het vervoer besmet is geraakt), een andere eendenhouderij waar dieren opgekweekt werden om te worden uitgezet voor de jacht en 3 backyard houderijen, waarvan er 2 eenden gekocht hadden op de uitbraak met waterwild.

Griekenland heeft een eerste besmetting bij wilde vogels gemeld. De besmetting is – zoals te verwachten – vastgesteld in de delta van de Evros; deze is, zoals de Donaudelta in Roemenië, een gekende pleisterplaats voor trekvogels op weg naar Afrika.

In Roemenië zijn nu ook besmette wilde vogels gevonden in het zuiden van het land, weg van de Donaudelta dus.

In Nederland gaan sommigen er al van uit dat de toestand niet meer onder controle te houden zal zijn en dat het met de huidige viruscirculatie niet mogelijk is om vogelgriep buiten een stal te houden, zelfs op houderijen die de bioveiligheid strikt respecteren. Ik wil dit ten stelligste tegenspreken. Het vogelgriepvirus is geen virus dat gemakkelijk door de lucht verspreidt, noch gemakkelijk door ongedierte overgezet wordt. De belangrijkste introductiewegen bij vogelgriep zijn in het verleden altijd al directe contacten met besmette dieren en indirecte contacten via mens, voeder, werktuigen en materiaal geweest; dit geldt ook in de huidige situatie.

Op onze commerciële houderijen is de eerste factor grotendeels uitgesloten door de ophokregeling die nu al 6 weken van kracht is en die rechtstreeks contact met en virusoverdracht door wilde vogels onmogelijk maakt. Wat de indirecte contacten betreft, kan ik enkel het belang blijven benadrukken van een goede en strikte bioveiligheid. Belangrijk is dat deze niet enkel toegepast worden op alle externe bewegingen op het bedrijf (aanvoer/afvoer van voeder, dieren, eieren, andere producten; bedrijfstechnische bezoekers; enz.), waaraan veelal wel voldoende aandacht wordt besteed, maar ook op de eigen activiteiten en dagelijkse praktijken van de pluimveehouder. Het belang van dat laatste wordt dikwijls onderschat. Zo mag er niet vergeten worden dat het erf en de omgeving van een stal gemakkelijk besmet kunnen raken doordat wilde vogels daar besmette uitwerpselen achterlaten. Zolang de houder zelf ook een goede toegangshygiëne in de stal toepast, zou zelfs dat geen probleem mogen zijn. Spijtig genoeg komen in de haast van het dagelijkse werk soms toch mensen en materiaal in de stal terecht zonder dat de nodige voorzorgen genomen worden en zo kan dan alsnog virus bij de dieren terechtkomen.

Belangrijk is dus om de inspanningen, die het goed toepassen van de bioveiligheid vraagt, vol te houden. De aandacht hiervoor verslapt onbewust automatisch hoe langer de problematiek aansleept en maar net maakt op het einde het verschil tussen een uitbraak of vrij blijven van de ziekte.

 

19/12/2016

Verenigd Koninkrijk: heeft afgelopen weekend een eerste uitbraak gemeld op een kleine kalkoenenhouderij met een paar duizend dieren. Het bedrijfje is gelegen in het oosten van Lincolnshire, niet ver van de Noordzeekust.

Nederland: 2 nieuwe uitbraken (de 5de en 6de) op professionele houderijen met respectievelijk 14.000 eenden in Kamperveen (centrum) en 28.500 legkippen in Huare (noorden).

Duitsland: 2 nieuwe uitbraken (de 14de en 15de in totaal, de 4de en 5de op professionele bedrijven) in Nordrhein-Westfalen (21.000 kalkoenen) en in Sachsen-Anhalt (10.000 eenden).

Polen: heeft twee bijkomende uitbraken (een commerciële houderij en een backyard bedrijfje) gemeld in het toezichtsgebied rond de eerdere twee haarden in het noordwesten van het land. Daarnaast is ook een hobbyhouderij besmet gevonden aan de gans andere kant van het land, aan de zuidoostelijke grens met Oekraïne.

Frankrijk: telt momenteel al 27 uitbraken. De 2 nieuwe haarden zijn gelegen in de reeds afgebakende gebieden.

Hongarije: telt al 201 uitbraken.

Servië: in het toezichtsgebied rond de eerste uitbraak van vorige week zijn nog 2 bijkomende besmettingen op backyards vastgesteld.


15/12/2016 

Wat betreft pluimvee zijn er in de afgelopen 2 dagen de volgende ontwikkelingen geweest:

Nederland heeft eergisteren een besmetting gemeld op een groot leghennenbedrijf in Friesland. De stam is nu officieel bevestigd als H5N8. Het bedrijf had voor zover gekend geen contacten met de 3 eerdere uitbraken, zodat de insleep moet gezocht worden bij indirect contact met (uitwerpselen van) wilde vogels. Er zijn in het noorden van Nederland al op verschillende plaatsen besmette wilde vogels gevonden.

Duitsland heeft een dertiende uitbraak gemeld op een pluimveehouderij (3 commerciële houderijen en 10 backyards). Het betreft een kalkoenenhouderij in Niedersachsen. De uitbraak is gelegen ver buiten de zones afgebakend rond de eerdere haard in deze regio en ook hier zijn indirecte contacten met wilde vogels de waarschijnlijke bron van besmetting.

Polen heeft een tweede uitbraak gemeld, op een commerciële houderij met 37.000 kalkoenen op ca. 2 km van de eerdere uitbraak in het noordwesten van het land. Het is nog niet duidelijk of contacten met de eerdere haard, hetzij een nieuwe introductie vanuit wilde vogels aan de basis van de besmetting liggen.

In Frankrijk is het aantal uitbraken bij pluimvee bijna verdubbeld. De meeste van de 25 uitbraken zijn eenden- of ganzenhouderijen in de zones rond de eerdere haarden. De departementen Landes en Pyrénées-Atlantiques zijn toegevoegd aan de besmette regio’s. De snelle verspreiding doet denken aan de problematische situatie met vogelgriep van een jaar geleden in dezelfde regio’s en geeft dus weinig hoop op een snelle terugkeer naar een normale situatie. Net zoals in Hongarije, blijkt het onder controle brengen van besmettingen in de eenden/ganzensector een structureel probleem te zijn.

In Hongarije is de teller opgelopen tot 189. Er wordt volop geruimd in de afgebakende zones om de situatie onder controle te brengen.

Ook in Servië is nu een eerste uitbraak op een pluimveehouderij vastgesteld, een backyard bedrijfje met een 100-tal vogels. Het N-type is nog niet officieel bevestigd, maar aangezien de houderij gelegen is in hetzelfde gebied waar vorige week de eerste besmettingen bij wilde vogels gevonden zijn, is de kans groot dat het inderdaad om H5N8 gaat.

Wat betreft wilde vogels is het belangrijkste nieuws van vandaag dat in Nederland een nieuwe variant gevonden is bij groep wilde eenden (smienten), nl. een H5N5-virus. Verdere genetische analyse moet nog gebeuren, maar aangezien dit virus ook hoogpathogeen is en er bij de dieren tegelijk een besmetting met H5N8 werd vastgesteld, mag aangenomen worden dat de H5 van het H5N8-virus zich samengevoegd heeft met een N5 van een laagpathogeen virus. Deze vondst toont andermaal de grote volatiliteit van vogelgriepvirussen aan.

De episode met vogelgriep is ondertussen meer dan 6 weken aan de gang. Er zijn nog niet echt indicaties dat de viruscirculatie bij wilde vogels minder wordt. De nieuwe uitbraken in Nederland en Duitsland tonen aan dat de aandacht voor bioveiligheid na al die weken mogelijk verslapt. Nochtans is het blijvend en strikt respecteren van alle regels absoluut noodzakelijk om insleep van virus door indirecte contacten met wilde vogels of hun uitwerpselen (via schoeisel, materiaal, …) te voorkomen. Het is voor elke pluimveehouder de enige manier om de ziekte buiten zijn stal te houden!

 

13/12/2016 

De ophokregeling voor pluimvee en de verscherpte bioveiligheidsmaatregelen, die in alle getroffen landen/regio’s werden ingesteld en die ook elders preventief worden toegepast, blijken in de meeste gevallen efficiënt om besmetting vanuit wilde vogels te voorkomen. De afgelopen tien dagen zijn er immers enkel in Frankrijk en Hongarije nieuwe besmettingen bij pluimvee gevonden.

In Frankrijk is een dertiende uitbraak vastgesteld in het departement Gers na verhoogde sterfte op een eenden- en kippenhouderij. De uitbraak ligt in de zones afgebakend rond eerdere uitbraken.

In Hongarije is het aantal uitbraken geëxplodeerd. Het aantal uitbraken bedraagt nu meer dan 160, waarvan meer dan 75% secundaire uitbraken zijn.

Weinig wijzigingen bij wilde vogels. In de meeste landen worden nog steeds veel besmettingen gevonden, wat er op wijst dat er nog steeds veel virus circuleert.


09/12/2016

Frankrijk: er zijn 5 nieuwe uitbraken gemeld, alle in de 10 km-zone rond de eerdere uitbraken in Tarn. Dit brengt het totaal op 12. De nieuwe besmettingen zijn vastgesteld op basis van klinische tekens en sterfte. 2 ervan zijn waarschijnlijk besmet vanuit de eerdere uitbraken, de 3 andere (met dieren in buitenbeloop tot het ontdekken van de eerste haar) door contact met wilde vogels. Het betreft 1 eendenhouderij, 3 gemengde houderijen met ook eenden en 1 kippenhouderij, elk met minder dan 15.000 dieren.

Hongarije telt ondertussen 96 uitbraken in pluimveehouderijen. De ziekte lijkt zich de afgelopen week meer oostwaarts te verspreiden.

 

07/12/2016 

Geen verdere uitbraken bij pluimvee of siervogels in de afgelopen dagen in Frankrijk, Nederland, Duitsland, Polen, Oostenrijk, Zweden, Denemarken en Finland. In deze landen en in de getroffen landen waar nog geen uitbraken bij pluimvee werden vastgesteld (Zwitserland, Kroatië, Roemenië en sinds begin deze week ook Servië) worden nog wel dagelijks nieuwe besmettingen ontdekt bij wilde vogels, ook op nieuwe locaties. Behalve een 25-tal soorten watervogels, zijn ook roofvogels en vogels die zich te goed doen aan kadavers (bv. kraai, ekster) opvallend getroffen.

Hongarije telt ondertussen al meer dan 80 uitbraken bij pluimvee, op 2 professionele houderijen met kippen/kalkoenen en een 10 tal backyard houderijen na allemaal commerciële bedrijven in de eenden- en ganzensector.

 

05/12/2016

Nederland, Hongarije: geen wijzigingen t.o.v. afgelopen vrijdag.

In Frankrijk is de situatie snel in negatieve zin geëvolueerd. Een buurtbedrijf van de eerste uitbraak in Tarn bleek vrijdag ook besmet; in de 2 dagen voordien zijn van daaruit eenden voor de vetmesting vertrokken naar 5 bedrijven in de departementen Lot et Garonne (1), Gers (3) en Hautes-Pyrénées (1). Alle 6 bedrijven zijn haard verklaard en zijn geruimd. Vogelgriep zit daarmee opnieuw in het probleemgebied waar vorig jaar zoveel bedrijven werden opgeruimd omwille van besmettingen met andere hoogpathogene H5-virussen. Op de 5 contactbedrijven waren vrijdag al klinische tekens en sterfte zichtbaar, wat nogmaals bewijst dat het virus zeer virulent is voor eenden.
Wat betreft wilde vogels, is afgelopen vrijdag een besmetting vastgesteld nabij de grens met Zwitserland, ter hoogte van het Zwitserse meer van Genève, waar al eerder tientallen besmettingen waren vastgesteld.

Polen heeft een eerste uitbraak gemeld op een bedrijf met ruim 1.800 ganzen. Deze houderij is gelegen in het noordwesten, waar enkele weken geleden al besmette wilde vogels gevonden zijn.

De situatie in ons land is ongewijzigd. De maatregelen blijven ongewijzigd. Afgelopen weekend werd in de Nederlandstalige pers melding gemaakt van het eventueel verstrengen van de maatregelen naar aanleiding van verdachte sterfte onder meeuwen in een recreatiedomein in Berlare. De analyses van kadavers door het CODA wezen evenwel uit dat vogelgriep niet de oorzaak van de sterfte was.

 

30/11/2016

Geen gewijzigde situatie in Nederland of Frankrijk.

Duitsland heeft 3 bijkomende uitbraken gemeld, nl. een hobbybedrijf in Mecklenburg-Vorpommern en 2 uitbraken in dierenparken, die niet onmiddellijk in een gebied liggen waar eerder besmette wilde vogels werden aangetroffen.

Roemenië moet toegevoegd worden aan de lijst van landen met besmette wilde vogels: in de Donaudelta is de eerste besmetting met H5N8 vastgesteld bij een wilde zwaan. Voorlopig zijn er nog geen uitbraken bij pluimvee, maar dat is mogelijk maar een kwestie van tijd. In deze delta zijn in het verleden al zeer veel problemen geweest met het hoogpathogene H5N1-virus, in hoofdzaak op de daar gelegen vele kleine houderijen en hobbybedrijven, die weinig of niet afgesloten zijn van wilde vogels.

Elders in Europa breiden de zones waar besmette wilde vogels worden gevonden stelselmatig uit.

 

28/11/2016

(zie ook kaart van het Europese ADNS-systeem in bijlage met de gemelde gevallen bij wilde vogels in het blauw en uitbraken bij pluimvee in het rood):

Nederland: De eerste onderzoeken bij het preventief opgeruimde pluimvee (4 contactbedrijven en 1 buurtbedrijf) en in de 3 km-zone zijn negatief. Gezien de besmetting in een vroeg stadium ontdekt lijkt, is de kans reëel dat er geen verdere verspreiding heeft plaatsgevonden.

Hongarije: heeft 2 bijkomende primaire uitbraken (15.000 en 21.000 vleeseenden) gemeld op professionele bedrijven in de reeds getroffen regio. In die regio zijn er nu al 16 uitbraken op professionele bedrijven gevonden. Het reële aantal besmettingen ligt nog hoger: bij de preventieve ruimingen, die sinds begin vorige week uitgevoerd worden in de buurtbedrijven in een straal van 1 km rond sommige uitbraken, zijn ook nog een aantal andere besmettingen door laboratoriumonderzoek bevestigd. Het gaat overwegend om kleinere hobbyhouderijen met watervogels waar het virus aanwezig was zonder dat er klinische tekens bij de dieren werden opgemerkt. Deze besmettingen zijn nog niet gemeld in het ADNS-systeem.

Frankrijk: heeft een besmetting met H5N8 vastgesteld in het departement Pas-de-Calais, op een 50-tal km van de Belgische grens. Het gaat niet om een pluimveebedrijf, maar om lokeenden die bij de jacht op waterwild worden ingezet en die vlakbij een waterplas werden gehouden. Deze zijn hoogstwaarschijnlijk bij die gelegenheid besmet door contact met wilde eenden.

De besmetting in Pas-de-Calais betekent dat het virus overal rondom ons vastgesteld is. Er moet dan ook van uit gegaan worden dat er ook bij ons al besmette wilde vogels aanwezig zijn, maar dat het virus nog niet in die mate circuleert dat er al een verhoogd aantal zieke en dode wilde vogels opgemerkt worden. Meer dan ooit moeten alle voorzorgsmaatregelen dus strikt opgevolgd worden!


27/11/2016

(zie ook kaart van het Europese ADNS-systeem in bijlage met de gemelde gevallen bij wilde vogels in het blauw en uitbraken bij pluimvee in het rood):

In Nederland is een uitbraak met HPAI H5 vastgesteld op een eendenhouderij in Flevoland, ten oosten van het IJsselmeer waar in de afgelopen weken talloze besmettingen zijn vastgesteld. Het is nog niet bevestigd of het om N8 gaat, maar gezien de eenden duidelijk ziek waren, is daar maar weinig twijfel over.
In en rond de uitbraak worden de gebruikelijke maatregelen genomen, nl. doden van alle pluimvee, afbakenen van een 3 km-zone en een 10 km-zone, waarin strenge vervoersbeperkingen voor levend pluimvee en pluimveeproducten (eieren, vlees, mest) van kracht zijn. Preventief worden ook de dieren van dezelfde houder op 4 andere locaties in de provincie Gelderland (iets zuidoostelijker) en een andere eendenhouderij vlakbij het besmette bedrijf geruimd. In totaal worden ruim 190.000 dieren gedood. Ik verwijs naar de website van de Nederlandse overheid voor meer details, onder meer de kaarten van de beide beperkingsgebieden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2016/11/26/vogelgriep-vastgesteld-bij-pluimveebedrijf-in-biddinghuizen

In de rest van Nederland zijn de hygiëneregels voor bezoekers van pluimveehouderijen aangescherpt en dient een klinische inspectie te gebeuren bij pluimvee voordat het vervoerd wordt naar een andere houderij. Gezien er al geruime tijd voorzorgsmaatregelen van kracht zijn in gans Nederland, is er geen nationale standstill.
De uitbraak is nog niet opgenomen in het ADNS-systeem en is dus nog niet vermeld op de kaart.

Duitsland heeft 2 bijkomende uitbraken gemeld in de noordoostelijke deelstaat Mecklenburg-Vorpommern, nl. een hobbyhouderij met een 100-tal dieren en een dierenpark, waar een besmette emoe gevonden werd. Dit is de eerste gekende besmetting van H5N8 bij een loopvogel. Het dierenpark is onmiddellijk gesloten voor bezoekers.

Finland heeft zijn eerste besmettingen met HPAI H5N8 bij wilde vogels gemeld, op de Alandeilanden, gelegen tussen Finland en Zweden (uiterste noorden op de kaart). Ook hier werden tientallen dode vogels aangetroffen. Dit is de eerste besmetting zo ver noordelijk.

Het FAVV volgt de situatie in Nederland op de voet en zal uiteraard de maatregelen bij ons aanscherpen, mocht de situatie daarom vragen.

Ik druk nogmaals op het toepassen van een strikte toegangshygiëne (wisselen schoeisel/kledij, ontsmetting) bij het betreden van elke stal, ook voor de pluimveehouder en zijn personeel, en het vermijden van niet noodzakelijk bezoek op het bedrijf. Het feit dat er nu, meer dan 2 weken na het verplicht ophokken van dieren, in Nederland toch nog een uitbraak wordt vastgesteld op een pluimveehouderij, duidt erop dat de voorzorgsmaatregelen onvoldoende rigoureus werden toegepast. Een pluimveehouder heeft dan wel geen vat op hoeveel wilde vogels in zijn buurt verblijven, maar hij bepaalt uiteraard wel zelf wat er in zijn stal kan binnengebracht worden!

 

25/11/2016 

(zie ook kaart van het Europese ADNS-systeem in bijlage met de gemelde gevallen bij wilde vogels in het blauw en uitbraken bij pluimvee in het rood):

Zweden: de verdenking op het legbedrijf is bevestigd als HPAI H5; het N-type is nog niet gekend. Het bedrijf telt 150.000 legdieren. Ziekte en sterfte was beperkt tot één stal. De besmetting is dus vermoedelijk in een zeer vroeg stadium opgemerkt.

Duitsland, Nederland, Polen: geen wijzigingen. De kaart in bijlage geeft een meer gedetailleerd overzicht van alle gekende besmettingen bij pluimvee en wilde vogels in Duitsland.

Denemarken: het virus is nu ook gevonden bij wilde vogels noordelijker in het land. De kaart in bijlage geeft een overzicht van alle gekende besmettingen en wilde vogels en de ene uitbraak bij pluimvee.

Oostenrijk: heeft een 2de locatie met besmette wilde vogels vastgesteld, meer in het binnenland, weg van de Bodensee waar de eerdere vele gevallen bij wilde vogels en de 2 uitbraken bij pluimvee waren.

Zwitserland: heeft besmettingen bij wilde vogels op 3 nieuwe locaties, o.a. verder in het binnenland. De kaart in bijlage geeft een overzicht van alle gekende besmettingen bij wilde vogels.

Wat betreft wilde vogels, is het virus nu al vastgesteld bij meer dan 20 verschillende soorten. Daarbij zitten niet alleen meer trekvogels, maar ook roofvogels (die besmette kadavers of zieke dieren als prooi hebben gevangen) en soorten die eerder als standvogels gekend zijn en die zich dus hoofdzakelijk lokaal over korte afstanden verplaatsen.


24/11/2016 

Duitsland: er zijn 2 nieuwe uitbraken met H5N8 bij pluimvee (de 9de en 10de in Duitsland) en ditmaal in gebieden waar tot op heden geen of slechts enkele besmettingen bij wilde vogels werden gemeld, nl. Niedersachsen en Sachsen-Anhalt. Vooral de uitbraak in Niedersachsen op een commercieel kalkoenenbedrijf met zo’n 16.000 dieren is verontrustend, gezien dit een regio is met een zeer hoge densiteit aan pluimvee. De uitbraak in Sachsen-Anhalt is op een hobbyhouderij met een 40-tal stuks pluimvee.

Hongarije telt ondertussen al 14 uitbraken bij pluimvee. In de laatste dagen zijn daar 2 nieuwe primaire uitbraken en 5 secundaire uitbraken gemeld, telkens op houderijen met eenden en/of ganzen. Dit wijst erop dat het virus beginnen circuleren is in dit deel van de Hongaarse pluimveesector. Aangezien de manier van werken in de Hongaarse eenden- en ganzenhouderij erg gelijkaardig is aan wat gangbaar was/is in de Franse sector, bestaat het risico op een forse uitbraak zoals we die vorig jaar in het zuidwesten van Frankrijk hebben gekend.

Ook Zweden heeft een eerste geval bij wilde vogels gemeld, nl. een zieke eend gevonden aan de westkust in het zuiden, ter hoogte van enkele Deense eilanden waar al eerder besmetting waren vastgesteld en ook in de afgelopen dagen nog nieuwe besmette sites zijn gevonden. Er is in dezelfde Zuid-Zweedse regio ook een ernstige verdenking op een groot legbedrijf in onderzoek; het virus daar is een H5-virus, het N-type is nog niet bevestigd.

Deze gegevens wijzen erop dat het H5N8-virus nog steeds volop verspreidt. Er zijn op dit ogenblik nog geen indicaties dat de toestand stabiliseert en het risico kleiner wordt. De aandacht voor de ziekte mag dus zeker niet verslappen!-         


      22/11/2016

Denemarken: de eerste uitbraak bij pluimvee op een hobbybedrijf, kort vermeld hier onder, is ook gemeld via het ADNS-systeem en is terug te vinden op de kaart.

Nederland: heeft gisterenavond een uitbraak van H5N8 gemeld bij enkele hobbydieren, waaronder enkele stuks pluimvee, vlakbij de afsluitdijk van het IJsselmeer, middenin het gebied met besmette wilde vogels dus. De dieren werden al op 18/11 geruimd. Deze besmetting staat nog niet op de kaart.

Duitsland: 3 nieuwe uitbraken met H5N8, 2 op hobbyhouderijen met enkele tientallen dieren en een in een klein wildpark/kinderboerderij met een 15-tal pluimvee en watervogels, alle gelegen in de besmette regio in het noordoosten (Mecklenburg-Vorpommern). Deze besmettingen staan nog niet op de kaart.

De verdenking op de ganzenhouderij, waarvan melding gisteren, is geen H5N8, maar meer dan waarschijnlijk een laagpathogeen virus.
Gezien nog niet alle gevallen bij wilde vogels op de ADNS-kaart staan, is in bijlage ook een kaart van het Duitse referentielaboratorium Friedrich-Loeffler Instituut gevoegd met daarop alle in de afgelopen weken gevonden besmette wilde vogels. Zoals gekend zijn deze gevallen geconcentreerd in het Noorden en aan de Bodensee, op plaatsen gekend als pleisterplaatsen tijdens de migratie.


21/11/2016

In Duitsland zijn 2 bijkomende uitbraken bij pluimvee vastgesteld, beide op hobbyhouderijen. Deze zijn gelegen in het gebied in de noordoostelijke deelstaat Mecklenburg-Vorpommern waar eerder al besmettingen bij pluimvee en wilde vogels zijn gevonden. In het weekend is ook een ganzenhouderij geruimd in Sleswig-Holstein omwille van een H5-besmetting, maar mogelijk betreft het hier niet het H5N8-virus, maar een laagpathogeen virus.
Behalve in het noorden en in het zuiden van het land, zijn er de afgelopen week ook besmettingen bij wilde vogels vastgesteld elders in Duitsland, nl. in de regio’s Sachsen, Hessen, Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen. Deze gevallen zijn nog niet gemeld in het ADNS-systeem en zijn dus nog niet opgenomen op de kaart in bijlage.
De Duitse overheid legt vanaf vandaag in het ganse land ook bioveiligheidsmaatregelen (bezoeksverbod voor wie niet nodig is in de stal, verplicht dragen van bedrijfseigen kledij als toegang toch nodig is) op voor de kleinere houderijen (<1.000 stuks) en hobbyhouderijen om verdere besmettingen te voorkomen.

In Hongarije zijn 2 nieuwe uitbraken op bedrijven met eenden of ganzen vastgesteld, beide gelegen in het al afgebakende gebied waar eerder vier besmettingen waren vastgesteld. In het gebied is begonnen met het preventief ruimen van enkele houderijen vlakbij eerdere uitbraken.

In Polen zijn besmette dode wilde vogels aangetroffen in een derde locatie, in dezelfde regio als de 2 eerdere besmette sites.

In Kroatië zijn opnieuw besmette zwanen gevonden in dezelfde buurt als de eerste vindplaats. In de buurt moet worden opgehokt; in de rest van het land is het ophokken sterk aanbevolen.

 

16/11/2016

Sinds gisteren zijn er alleen bijkomende vondsten van besmettingen bij dode wilde vogels in Zwitserland te melden: behalve op de Bodensee, zijn er nu ook besmette vogels gevonden op het Meer van Genève en het Meer van Neuchâtel, beide in het westen van het land, richting Frankrijk.

Samengevat geeft dit volgende situatie voor H5N8: Bij pluimvee zijn er uitbraken gemeld in Hongarije (1 kalkoenenhouderij en 4 eenden- en ganzenbedrijven), Oostenrijk (1 kalkoenenhouderij en 1 legbedrijf), Duitsland (2 hobbybedrijven en 1 legbedrijf) en Israël (1 bedrijf met moederdieren). Zowat alle bedrijven hadden dieren in buitenbeloop en bevonden zich in gebieden waar besmettingen bij wilde vogels zijn gevonden. De besmettingen zijn telkens opgetreden net voordat in de betrokken regio’s een ophokregeling van kracht werd.

In Nederland is er de besmetting bij eenden gehouden in een klein dierenpark in het centrum van het land.

Wat betreft wilde vogels, kan gesteld worden dat de 3 belangrijkste migratieroutes doorheen Europa richting Afrika besmet zijn. Het gaat dan over (1) de route die de noordelijke en westelijke kustlijn volgt over Polen, Duitsland, Denemarken, Nederland, België, Frankrijk en Spanje, (2) de meer centrale route die via Duitsland naar de Alpen gaat en dan verder afzakt via Oost-Frankrijk, (3) de oostelijke route die via Centraal-Europa, de Balkan, Griekenland, Turkije en het Nabije Oosten loopt. 

Het virus is zeer pathogeen voor diverse soorten: bij de besmette wilde vogels zijn niet enkel meerdere soorten eenden en meeuwen gevonden, maar ook zwanen, futen en wulpen. Gezien de lage kieskeurigheid van het virus, is de kans reëel dat het virus ook gemakkelijk door meer inheemse vogelsoorten opgepikt wordt.


15/11/2016

In Nederland zijn vanmorgen de maatregelen aangescherpt. Aanleiding is het aantreffen van het H5N8-virus in een klein dierenpark in Rotterdam. De eenden in het dierenpark zijn hoogstwaarschijnlijk besmet door contact met wilde vogels. De besmette vogels zijn gedood, andere vogels in het dierenpark zijn opgehokt en bezoekers mogen niet meer bij deze dieren. Of de besmette eenden klinische symptomen vertoonden, is niet meegedeeld. De verscherpte maatregelen betekenen dat bezoekers niet meer toegelaten zijn tot hokken/verblijfplaatsen waar vogels worden gehouden (hobby en commercieel); verder zijn het verzamelen van pluimvee en watervogels, alsook de jacht op watervogels verboden. Kinderboerderijen en dierentuinen kunnen nog wel bezoekers ontvangen op voorwaarde dat deze achter een afscheiding blijven. Op professionele houderijen moeten bezoekers geregistreerd worden. Sinds het begin van de problematiek een tiental dagen geleden, zijn er rond het IJsselmeer ondertussen al meer dan 1.250 dode watervogels verzameld.

In Denemarken zijn nu al op een zevental locaties, verspreid over het zuiden van het land, besmette wilde vogels gevonden.

In Polen zijn op een tweede locatie vlakbij de Duitse grens besmette vogels gevonden.

Het virus is deze week ook in Israël vastgesteld, op een bedrijf met zware moederdieren. Israël ligt onder de oostelijke trekroutes vanuit Azië naar Afrika.


14/11/2016:

Hongarije heeft een bijkomende (vijfde) uitbraak op een eendenhouderij met 15.000 dieren gemeld. Het bedrijf ligt vlakbij de grens met Servië, in de zone die rond 3 eerdere uitbraken op eenden-/ganzenbedrijven is afgebakend. Bij elk van deze uitbraken vertoonden de eenden en ganzen duidelijke klinische tekens en veel sterfte, hetgeen nogmaals aantoont dat dit H5N8-virus bijzonder pathogeen is, ook voor de diersoorten die bij de meer klassieke HPAI-virussen weinig problemen tonen.

In Nederland zijn afgelopen weekend ook in Flevoland dode vogels gevonden besmet met een H5-virus. Het is nog wachten op verdere typering, maar de kans is uiteraard groot dat het ook opnieuw om H5N8 gaat.

 

12/11/2016:

Duitsland: Gisterennamiddag en vanmorgen zijn er 3 uitbraken vastgesteld op pluimveehouderijen in het noorden van het land, onder de trekroutes van watervogels. 2 daarvan liggen in Sleswig-Holstein, in dezelfde regio dus waar eerder veel besmettingen bij wilde vogels zijn vastgesteld, de derde in de kuststreek van de noordoostelijke deelstaat Mecklenburg-Vorpommern, niet zo ver van de Poolse grens, in een gebied dat ook gekend staat als pleisterplaats voor watervogels en waar in de Duitse pers eveneens melding wordt gemaakt van dode wilde vogels (nog niet bevestigd door analyses). Twee van deze bedrijven waren hobbyhouderijen met een 100-tal dieren in buitenbeloop. Het derde bedrijf ligt niet zo ver van de Deense grens en had 20.000 dieren; verdere details (type, buitenbeloop of niet) over deze uitbraak ontbreken nog.

De Duitse pers maakt verder melding van gevallen bij wilde vogels in de zuidwestelijke deelstaat Baden-Würtemberg, maar ook daarvan ontbreekt nog bevestiging

Oostenrijk: Gisterennamiddag en vanmorgen zijn 2 uitbraken genotificeerd op pluimveehouderijen vlakbij de Bodensee, waar sinds begin november 10-tallen besmette wilde vogels zijn aangetroffen. Het eerste bedrijf was een kalkoenenhouderij met een 1.000-tal dieren. De tweede houderij had een 3.000 leghennen. Beide bedrijven hadden buitenbeloop en zijn dus waarschijnlijk besmet voor een drietal dagen geleden in de regio een ophokverplichting van kracht is geworden.

Hongarije: Heeft vanmorgen 2 nieuwe uitbraken (nummers 3 en 4 sinds het begin van de problematiek) gemeld op eenden- en ganzenbedrijven in de buurt van de uitbraak van gisteren.

 

11/11/2016:

Er is in Hongarije een tweede uitbraak op een pluimveehouderij vastgesteld, ditmaal een eenden/ganzenbedrijf. De uitbraak situeert zich zoals de eerste in het zuiden van het land, maar niet helemaal in hetzelfde gebied.

De gevallen bij wilde vogels in Noord-Holland, Nederland, zijn zoals verwacht bevestigd als hoogpathogene H5N8.

Ook Denemarken heeft nu zijn eerste gevallen bij wilde vogels ontdekt: in het eerste geval, op een van de eilanden in het zuidoosten, werden een 50-tal besmette dode eenden gevonden; het andere geval, t.h.v. de hoofdstad Kopenhagen, betrof één enkel eend.

Luxemburg heeft gisterenavond dezelfde maatregelen opgelegd als bij ons: ophokplicht voor professioneel pluimvee en afgeschermd voederen/drenken van alle pluimvee (hobby en professioneel).

In Frankrijk is vanmorgen het risiconiveau voor vogelgriep verhoogd tot middelmatig. Als gevolg hiervan geldt in een aantal gebieden, die een hoger risico lopen tijdens de najaarsmigratie, ook een ophokregeling.

 

10/11/2016:

België: Minister Borsus heeft zonet een periode van verhoogd risico afgekondigd in verband met vogelgriep. In het kader daarvan worden enkele bestaande maatregelen voor ten minste 30 dagen uitgebreid tot het ganse land:

- Alle pluimvee van professionele pluimveehouderijen moet opgehokt worden. Dit betekent dat de dieren op stal moeten blijven of onder netten moeten worden gehouden zodat geen direct contact met wilde vogels mogelijk is. Deze maatregel geldt voorlopig niet voor loopvogels.

- Alle pluimvee, zowel bij professionelen als bij hobbyhouders, moet binnen gevoederd en gedrenkt worden. Onbehandeld oppervlaktewater mag niet gebruikt worden als drinkwater.

De ophokregeling wordt ook sterk aangeraden bij hobbyhouders, maar zonder ze op dit ogenblik te verplichten.

 

9/11/2016: 

in Nederland sinds vanavond een algemene ophokregeling van kracht voor commercieel gehouden pluimvee. Aanleiding is het aantreffen van het dode wilde vogels besmet met een H5-virus in de provincie Noord-Holland. De kans is uiteraard groot dat het hier ook om het H5N8 virus gaat, maar een officiële bevestiging van het N-type door het referentielaboratorium wordt pas morgen verwacht.

Verder is het H5N8-virus ondertussen ook aangetroffen bij vogels op de Bodensee, op de grens van Duitsland en Oostenrijk, en vermoedelijk ook in Zwitserland.

Het Agentschap bekijkt morgen, donderdag, of ook in ons land een ophokregeling geboden is. Door de aanwezigheid van het virus in Nederland is uiteraard het risico toegenomen. De trekvogels die daar momenteel verblijven kunnen immers bij de minste koudeprik naar rustplaatsen in België afzakken.

Ondertussen is het H5N8-virus ook in Duitsland bij wilde watervogels vastgesteld, meer bepaald in Plön, in de noordelijke regio Sleeswijk-Holstein die grenst aan Denemarken. Net zoals in Polen werden ook hier tientallen dode vogels van verschillende soorten gevonden. In Sleeswijk-Holstein is ondertussen een algemene ophokregeling voor pluimvee ingevoerd. Rond de vindplaats werd ook een risicogebied afgebakend waarbinnen het vervoer van pluimvee verboden is.

 

31/10/2016: 

Met de koudere maanden die eraan komen en de vogeltrek vanuit Azië richting Europa die weer op gang is gekomen, is vogelgriep weer actueel:

-  In het Nederlandse Deurne, in de provincie Noord-Brabant, is een H5 LPAI-virus vastgesteld op een gemengd bedrijf met overwegend kalkoenen. Het bedrijf wordt geruimd en in een straal van 1 km rond de uitbraak worden de gebruikelijke beperkende maatregelen (ophokplicht, vervoersbeperking, verhoogd toezicht) toegepast.

-  In Hongarije is HPAI H5N8 vastgesteld bij een wilde zwaan, gevonden op een pleisterplaats voor trekvogels in het zuiden van het land. Vermoedelijk gaat het om hetzelfde virus als de stam die in 2014 in Nederland op pluimveehouderijen is opgedoken en die deze zomer opnieuw werd aangetroffen bij wilde vogels in Azië.

De 2 vondsten tonen aan dat het risico van besmetting weer is toegenomen. Het FAVV vraagt de pluimveesector om de voorzorgsmaatregelen correct toe te passen.

U vindt deze maatregelen nogmaals opgesomd in het document in bijlage, dat ook terug te vinden is op de webpagina’s (www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp).

vooral aandacht voor:

-  het respecteren van het verbod op contact met pluimvee binnen de 4-dagen na terugkeer uit een risicogebied voor vogelgriep,

-  het correct toepassen van bioveiligheidsmaatregelen,

-  de verplichting om monsters voor een onderzoek voor vogelgriep over te maken aan DGZ/ARSIA, indien een toom minder goede productieparameters vertoont of er een behandeling wordt opgestart,

-  de voortdurende afschermplicht voor professioneel gehouden pluimvee in de gebieden met veel trekvogels (gevoelige natuurgebieden).

in Hongarije is eind vorige week een uitbraak met hetzelfde HPAI H5N8 virus vastgesteld op een kalkoenenbedrijf, gelegen in dezelfde regio als de vindplaats van de wilde zwaan besmet met dit virus. Wilde vogels worden uiteraard als meest waarschijnlijke bron van besmetting gezien.

 

 

 

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant