Vogelgriep: Vogelgriep H5N8 bij een hobbyhouder in Wellin, provincie Luxemburg

Het CODA heeft vandaag hoogpathogene vogelgriep H5N8 bevestigt bij een hobbyhouder in Wellin, provincie Luxemburg.

Het betreft een houder met een tiental stuks pluimvee, waarvan er vorige week 4 gestorven waren.

Zoals eerder dit jaar in Lebbeke, wordt in de gemeente Wellin, meer bepaald in de deelgemeenten Halma, Wellin en Chanly, een tijdelijke bufferzone afgebakend. In deze zone:

-          is het vervoer van pluimvee, vogels en broedeieren verboden,

-          moet elke houder van vogels of pluimvee een inventaris overmaken aan de gemeente,

-          moeten alle pluimvee en vogels binnen gevoederd en gedrenkt worden.

In de rest van het land worden de maatregelen niet gewijzigd, daar blijven de gebruikelijke preventieve maatregelen van kracht. Het risico is immers naar aanleiding van deze besmetting niet merkelijk veranderd vergeleken met de 6-tal weken voordien en bovendien zijn ondertussen de weersomstandigheden ook merkelijk minder gunstig voor de verspreiding van het virus.

In de 10 km rond de besmetting zijn overigens geen professionele bedrijven aanwezig.

Jullie vinden in bijlage het persbericht dat vanavond verspreid wordt. Ik heb voor de volledigheid ook de gebruikelijke overzichtstabel en de kaarten met de besmettingen bij pluimvee (rood) en wilde vogels (blauw) van de afgelopen 4 weken toegevoegd. De nieuwe besmetting is hierop nog niet aangeduid.

 

Deze vondst, en ook gelijkaardige occasionele besmettingen in Engeland en Italië en bij wilde vogels in Nederland tonen aan dat het virus nog steeds – zij het in beperkte mate – circuleert bij wilde vogels. Het is dus niet onmogelijk dat er in de komende weken en maanden nog dergelijke besmettingen gevonden worden.

 

Ik druk dus nogmaals op het goed respecteren van alle bioveiligheidsmaatregelen. Het risico mag dan wel behoorlijk afgenomen zijn, een besmetting behoort nog steeds tot de mogelijkheden zolang het virus blijft circuleren in wilde vogels, ook nu de omstandigheden voor het virus veel minder gunstig zijn dan tijdens de winter.

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant