Het FAVV ontmoet de praktijkdierenartsen

Programma van de vergaderingen van het “Lokaal dierengezondheidsnetwerk”

De traditionele “Dienstvergaderingen” zijn verleden tijd.
Maak plaats voor het “Lokaal dierengezondheidsnetwerk”!

Het FAVV wil zijn relatie met de praktijkdierenartsen onderhouden en verbeteren. Zij zijn immers onmisbare schakels in het eerstelijnstoezicht op dierengezondheid op het lokale niveau.

Het FAVV wil zijn relatie met de praktijkdierenartsen onderhouden en verbeteren. Zij zijn immers onmisbare schakels in het eerstelijnstoezicht op dierengezondheid op het lokale niveau.
Gelet op de evolutie van de communicatietechnologie voldeden de “dienstvergaderingen” in hun oude vorm niet langer. Traditiegetrouw vonden deze vergaderingen plaats in de herfst (voor het seizoen van de profylactische maatregelen, zodat er uitleg kon worden gegeven bij deze maatregelen).
Het Voedselagentschap wijzigt dus de configuratie van de jaarlijkse vergaderingen met de veeartsen en DGZ en streeft daarbij voornamelijk 2 doelstellingen na:

  1. De verspreiding van informatie die up-to-date is
  2. De versterking van de relatie tussen de praktijkdierenartsen, het personeel van de LCE’s van het FAVV en de medewerkers van DGZ.

Deze vergaderingen worden omgedoopt tot vergaderingen van het “Lokaal dierengezondheidsnetwerk”.

Voor het FAVV zijn adequate informatieverstrekking en een nauwe samenwerking met deze actoren twee essentiële pijlers van een doeltreffend dierengezondheidsbeleid.

Het FAVV nodigt de praktijkdierenartsen van harte uit op zijn vergaderingen van het Lokaal Dierengezondheidsnetwerk met het volgende programma:

  • 13u00: Verwelkoming
  • 13u30-15u00: Presentaties van DGZ en het FAVV (Actuele topics) en discussies
  • 15u00-17u00: Drink en samenkomst

Het gedetailleerde programma zal u later doorgestuurd worden.

Deelname aan deze vergadering geeft recht op twee bijscholingspunten (BP) door de NGROD.

Data en Locaties

 

Lokale controle-eenheid

Datum

Plaats

West-Vlaanderen

11/10/2017

Zaal Rolarius
Ardooisesteenweg 250
8800 Roeselare

Oost-Vlaanderen

10/10/2017

Auditorium A
Faculteit diergeneeskunde Salisburylaan 133
9820 Merelbeke

Antwerpen

24/10/2017

Domein De Putten
Houtum 51
2460 Kasterlee

Limburg /
Vlaams-Brabant

17/10/2017

Zaal “Den Egger”
August Nihoulstraat 74
3270 Scherpenheuvel

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant