Persbericht naar aanleiding van antibiotic awareness week voor een verantwoord gebruik van antibiotica

In het kader van de Antibiotic Awareness Week voor een verantwoord antibioticagebruik deelt AMCRA, het kenniscentrum voor antibioticagebruik -en resistentie bij dieren in België, haar nieuwe initiatieven mee voor de strijd tegen antibioticaresistentie. Zo wordt er een sensibilisatiecampagne gelanceerd met o.a. korte tv-spots rond het verantwoord gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde. Andere initiatieven zijn de verspreiding van het e-formularium naar dierenartsen sinds juni dit jaar en de samenwerking tussen AMCRA en de federale overheid in het kader van Sanitel-Med. Bovendien neemt AMCRA deel aan de roadshows voor dierenartsen en veehouders in het hele land naar aanleiding van de publicatie van het nieuwe KB over het gebruik van kritische antibiotica.

Tijdens de Antibiotic Awareness Week van 14 tot 20 november worden wereldwijd talrijke initiatieven genomen om het verantwoord gebruik van antibiotica in de strijd tegen antibioticaresistentie in de verf te zetten. Deze strijd is een prioriteit voor de volks- en diergezondheid en vormt een uitdaging waarvoor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een mondiaal actieplan heeft opgesteld. Ook de Werelddiergezondheidsorganisatie (OIE) werkt het plan mee uit en stelt hiervoor verschillende communicatiemiddelen ter beschikking aan overheden, dierenartsen en veehouders. De bundeling van geleverde inspanningen via deze ‘One Health’ aanpak is onontbeerlijk voor het behoud van werkzame antibiotica in de toekomst.

In België is AMCRA (www.amcra.be) de drijvende kracht achter verschillende activiteiten rond een duurzaam en verantwoord antibioticagebruik en de strijd tegen antibioticaresistentie in de diergeneeskunde. Tijdens de Antibiotic Awareness Week lanceert AMCRA een televisiecampagne met korte en aanmoedigende boodschappen over een verantwoord antibioticagebruik bij landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren. Specifiek voor dierenartsen en eigenaars van gezelschapsdieren worden tijdens de dierenartsenbeurzen (Expovet en Vétérinexpo) posters verspreid met een diergeneeskundige verwijzing naar de speciale Tante Biotica editie van Suske en Wiske. Deze Tante Biotica campagne werd eerder tot stand gebracht door BAPCOC, de Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid. Verder is er voor dierenartsen het nieuwe e-formularium, een gratis online applicatie voor PC, tablet en smartphone, dat een verantwoorde antibioticakeuze voorstelt per diersoort, orgaanstelsel en bacteriële infectie. In het kader van het Koninklijk Besluit van 21 juli 2016 over het gebruik van diergeneesmiddelen neemt AMCRA deel aan door de federale overheid georganiseerde roadshows in het noorden en het zuiden van het land. De bedoeling van de roadshows is dierenartsen en veehouders o.a. bekend te maken met de voorwaarden voor het gebruik van de meest kritische antibiotica (rode kleurcode in het e-formularium van AMCRA). De wetenschappelijke eenheid van AMCRA, die nu reeds de verwerking doet van de antibioticagebruiksgegevens verzameld in AB Register, zal ook de gegevens uit SANITEL-MED, het datacollectiesysteem van het federaal Geneesmiddelenagentschap (fagg), analyseren.

AMCRA behartigt alle initiatieven die aangekondigd worden tijdens de Antibiotica Awareness Week en engageert zich voor de verderzetting van sensibilisatie- en communicatiecampagnes en de ontwikkeling van adviezen en aanbevelingen om zo een rationeel en duurzaam antibioticagebruik in de diergeneeskunde te bereiken. 

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant