Derde haard van infectieuze anemie vastgesteld in de provincie Luik

Een nieuw geval van equine infectieuze anemie (EIA) bij een poney werd vastgesteld op 7 augustus in een bedrijf gelegen op enkele kilometers van de eerste haard.

Het betrokken bedrijf werd tot haard verklaard. De drie andere paarden van het bedrijf werden in afzondering geplaatst.

Ondertussen worden strikte hygiënemaatregelen toegepast en moeten steekinsecten die de ziekte kunnen overbrengen worden bestreden.

Dit dier werd getest tengevolge van de epidemiologische enquête naar aanleiding van de vaststelling van het eerste geval van infectieuze anemie einde mei. Het ontbreken van de identificatie bij de poney bemoeilijkte de tracering. Niettegenstaande dit worden alle dieren die contact hebben gehad met het besmette paard opgespoord, de betrokken bedrijven zullen geblokkeerd worden en de dieren getest op een eventuele besmetting.

Een volledig dossier over equine infectieuze anemie is beschikbaar op de website van het Voedselagentschap :
www.favv.be > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid > Equine infectieuze anemie

Ter herinnering : elke paardenbezitter is verplicht zijn paard te identificeren door middel van een microchip ingeplant in de linkerhalszijde en een paspoort. Bovendien dienen ze ingeschreven te worden in de centrale gegevensbank.
www.favv.be > beroepssectoren > dierlijke productie > dieren > paarden

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant