KB Sanitel-Med

Vanaf 27/02/2017 wordt registratie van antibiotica verplicht voor varkens, leg- en vleeskippen en vleeskalveren (KB van 31 januari 2017 tot wijziging van het KB van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren).
Registratie voor rundvee is ook mogelijk maar nog niet verplicht. Registratie gebeurt via een online applicatie: SANITEL-MED. Sinds 1 mei 2016 is SANITEL–MED operationeel.


Wat is SANITEL-MED?

SANITEL-MED is een online applicatie waarin alle voorgeschreven, verschafte en toegediende antibiotica voor diergeneeskundig gebruik worden bijgehouden. Het doel is beter zicht te krijgen op de hoeveelheid en het soort antibiotica die wordt ingezet op individuele veebedrijven. De verzamelde gegevens vormen de basis voor een gedetailleerde analyse per bedrijf en per diercategorie.


Hoe logt u in op SANITEL-MED?

U kunt op SANITEL-MED inloggen met uw Veeportaal-login en paswoord of met uw Sanitel-login. 

Uw registraties mogen ook via derden (Belpork, Bigame, BVK(SGS),..) naar SANITEL-MED worden doorgestuurd maar u blijft als dierenarts steeds verantwoordelijk voor volledigheid, juistheid en tijdig aanleveren van de gegevens in SANITEL-MED.

 

Wat doet de dierenarts?

De dierenarts registreert alle verschaffingen, voorschriften en toedieningen van antibiotica en alle voorschriften van gemedicineerd voeder (inclusief ZnO-premixen). Hiervoor creëert de dierenarts documenten in het systeem met erbij horende meldingen. Meldingen worden online ingevoerd of kunnen via eigen software naar SANITEL-MED worden doorgestuurd. De dierenarts kan dagelijks gegevens invoeren. Maximum vijftien dagen na ieder kwartaal moeten alle gegevens zijn ingevoerd dus ten laatste op 15 april, 15 juli, 15 oktober en 15 januari. De dierenarts kan meldingen nog wijzigen tot ze door de veehouder worden gevalideerd of eventueel worden geweigerd.

 

Registratie gebeurt op twee niveaus:

·        Er wordt een Sanitel-Med document gecreëerd op basis van het uniek referentiedocument (TVD of Voorschrift) met de datum van aflevering of voorschrijven en identificatie van het veebeslag.

·        Voor ieder antibioticum (product) op het document wordt het aantal verschafte of voorgeschreven verpakkingen per diercategorie geregistreerd (= melding).

Belangrijke opmerkingen:

·        De registratie van de hoeveelheid verschafte, voorgeschreven of door de dierenarts toegediende middelen gebeurt in aantal verpakkingen. Het is dus oppassen bij sommige producten die enkel als multiverpakking (genre : 12 x 100 ml) zijn gecommercialiseerd of geregistreerd. Strikt wettelijk mogen dergelijke producten door een groothandel – verdeler niet per fles afzonderlijk verkocht worden. Enkel de dierenarts kan fractioneren en dient dit dan ook zo te registreren in SANITEL-MED! Daarbij is een precisie tot 3 decimalen voorzien. Voorbeelden multiverpakkingen: Duphacycline LA; Duphatroxim,Boflox. Als u bijv. 1 fles Duphacycline LA heeft verschaft, dient u dit te registreren als 0,083 verpakkingen (= 1/12).

·        Bij registreren van met antibiotica gemedicineerde voeders zijn drie mogelijkheden voorzien. Eén ervan is de ingave van het aantal kg gemedicineerd voer in combinatie met het aantal ppmpremix. Let er bij dit laatste op dat u effectief het aantal ppm premix in het specifiek afgeleverde voer registreert en niet het aantal ppm actieve substantie in de premix bv.

 

·        Bij registratie van premixen is het aan te raden de veehouder te vragen/ verwittigen de melding te wijzigen indien de hoeveelheid geleverd gemedicineerd voer (licht) afwijkt van de voorgeschreven hoeveelheid.

 

·        Een dierenarts kan wettelijk geen verschafte middelen terugnemen (Goede distributie Praktijken). Ook de veehouders werden hiervan nogmaals ingelicht.

 

Meer informatie:

- Meer informatie vindt u in deze brochure of op https://www.fagg-afmps.be/nl/SANITEL-MED waar u ook veelgestelde vragen kunt vinden of de handleidingen kunt downloaden.

- De online applicatie.

- Bij problemen of vragen kunt u terecht bij de Service Desk van SANITEL-MED
  op sanitelmed@fagg.be of op +32 2 528 40 43.

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant