Nieuwe wetgeving inzake het gebruik van diergeneesmiddelen op het landbouwbedrijf - Belgisch beleid inzake de strijd tegen de antibioticaresistentie

PRESENTATIES

In het najaar 2016 heeft het FAVV in samenwerking met AMCRA – FOD Volksgezondheid – FAGG – Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid 23 informatievergaderingen georganiseerd over de nieuwe wetgeving inzake het gebruik van diergeneesmiddelen (koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren) en inzake het beleid met betrekking tot de antibioticaresistentie.

Gedurende deze 23 informatievergaderingen hebben we 1180 veehouders en 930 dierenartsen ontmoet, hetgeen de interesse van beide partijen in alle provincies aantoont voor dit thema.

Wij danken iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en voor de constructieve discussies.

Via onderstaande link kan U de gegeven presentaties raadplegen:

AMCRA

Antibioticumgebruik en resistentie bij dieren in België: via overleg en sensibilisatie naar minder en beter.

Veehouders

Dierenartsen

 

FAVV

De nieuwe wetgeving inzake diergeneesmiddelen: welke wijzigingen zijn er voor de veehouders en dierenartsen?

Veehouders

DierenartsenU kan ook steeds de praktische brochure raadplegen op de website van het FAVV:
http://www.favv.be/professionelen/publicaties/thematisch/antibioticaresistentie/

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant