Verplichte sterilisatie tegen kattenleed

Alle katten die geboren zijn na september 2014 moeten gesteriliseerd of gecastreerd
worden. Eigenaars van zo een kat krijgen tijd tot 1 januari 2020 om de ingreep te laten
uitvoeren. Wie in de toekomst katjes wil kweken, zal een erkenning als hobbykweker
kunnen aanvragen. Steden en gemeenten zullen een kattenplan moeten opstellen om het
zwerfkattenprobleem aan te pakken. Dat is allemaal beslist door de Vlaamse Regering. “We
willen vat krijgen op de kattenpopulatie, in het belang van de dieren zelf”, zegt
Dierenminister Ben Weyts. “Er worden nu gewoon te veel katten geboren en veel te veel
dieren eindigen op straat of in een asiel”.
Er worden alleen al in Vlaanderen naar schatting 1,1 miljoen katten gehouden: 26% van alle
Vlaamse huishoudens heeft minstens 1 kat. Er worden op dit moment te veel katten geboren,
wat jammer genoeg betekent dat veel dieren vroeg of laat op straat of in een asiel belanden.
Dat is verre van diervriendelijk en zorgt soms voor heel wat overlast. Daarenboven worden
jaarlijks nog steeds meer dan 1000 katten geëuthanaseerd in asielen. Vlaams Dierenminister
Ben Weyts wil nu eindelijk greep krijgen op de kattenpopulatie. De minister vroeg en kreeg
een advies van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn en werkte op basis daarvan een nieuwe
regelgeving uit.
Concreet moeten alle katten die geboren zijn na september 2014 gesteriliseerd of gecastreerd
worden. Eigenaars krijgen tot 1 januari 2020 de tijd om die ingreep te laten uitvoeren.
Nieuwgeboren katjes zullen gesteriliseerd of gecastreerd moeten worden voor de leeftijd van
5 maand of voor verhandeling. De verantwoordelijkheid voor de ingreep wordt bij de kwekers
gelegd. Er kan alleen een uitzondering gemaakt worden als de kat naar een andere erkende
kweker of naar een asiel gaat - om te vermijden dat mensen niet zouden durven om verloren
gelopen of verwaarloosde katten aan te bieden. In de asielen zullen katten ook gesteriliseerd
of gecastreerd moeten worden voor ze geadopteerd kunnen worden. Katten die afkomstig
zijn van buiten Vlaanderen, zullen eveneens de ingreep moeten ondergaan voor de leeftijd
van 5 maand. Als een geïmporteerd dier ouder is dan 5 maand, dan zal het gesteriliseerd of
gecastreerd moeten worden binnen de 30 dagen na aankomst in Vlaanderen.
Particulieren die katten willen kweken, kunnen een erkenning aanvragen als hobbykweker. Ze
moeten dan gewoon voldoen aan de normale voorwaarden rond goede huisvesting, adequate
verzorging, diergeneeskundige begeleiding en aangepaste socialisatie (voldoende tijd bezig
zijn met de dieren).
De controle op de nieuwe regelgeving zal gebeuren via de kattendatabank. De dierenarts moet
de kat registeren in de kattendatabank en daarbij ook aangeven of het dier gesteriliseerd is.
Wie zich niet aan de nieuwe regels houdt, riskeert een boete.
Om te zorgen voor een brede en gerichte aanpak van de zwerfkattenproblematiek moeten
alle steden en gemeenten daarenboven voortaan een eigen kattenplan opstellen en de
problematiek lokaal in kaart brengen.
“Wie zijn kat graag ziet, laat die steriliseren. Dat is niet alleen goed voor dierenwelzijn maar
voorkomt ook nog eens overlast én dierenleed. Samen kunnen we de wildgroei van het
kattenbestand een halt toeroepen ”, besluit Weyts. “Het is daarenboven een eenmalige
uitgave. Voor voeding en verzorging van een kat en benodigdheden zit je gemiddeld aan meer
dan 500 euro per jaar, blijkt uit onderzoek. ”.

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant