Herinnering eerste afsluitdatum Sanitel-Med

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten wil u graag herinneren aan uw wettelijke verplichtingen rond de registratie van antibiotica.

U moet elke verschaffing, elk voorschrift inclusief  gemedicineerde voeders en elke toediening van antibiotica en ZnO-premix voor varkens -, pluimvee- (vlees en legkip) en vleeskalverbedrijven registreren in SANITEL-MED. Voor de periode vanaf 27 februari tot 31 maart 2017 moet dit ten laatste tegen 15 april 2017 gebeuren.

Nog enkele praktische tips: 

-         Let erop dat u de juiste diercategorie selecteert. De data controle kan bij foute keuze ook u extra werk opleveren.

-         Ieder Toedienings- en Verschaffingsdocument (TVD) of voorschrift heeft een uniek nummer. Indien u TVDs zou hernummeren (vrij formaat), dient u uit te kijken geen dubbele meldingen in te brengen.

-         Er kunnen meerdere meldingen in een document worden geregistreerd. In de online toepassing gebeurt dit na registratie van de eerste melding met de knop: ‘Voeg een melding toe aan het document’. U kan ook voor individuele dieren of diergroepen registreren maar kijk er dan zeker voor uit geen dubbels te creëren.

Ook een xml-bestand kan verschillende meldingen bevatten. Om meldingen van hetzelfde TVD of voorschrift in afzonderlijke xml-bestanden door te sturen of om later meldingen aan een document toe te voegen, moet u het document ID-nummer dat werd teruggestuurd via de response file van de eerste melding, gebruiken.

-         Tot zes maanden na datum van het TVD of voorschrift kunnen nog meldingen worden toegevoegd. Wijzigen van bestaande meldingen kan enkel voor ze gevalideerd worden door de veehouder of via autovalidatie.

-         xml-gebruikers kunnen via het veld ‘xml-user-name’ een eigen gebruikersreferentie meegeven. Ieder  document kan daarenboven een eigen referentie meekrijgen, online of via xml.

-         Een inrichting is gekoppeld aan een locatie en heeft als code ‘BE********’ waarbij * een cijfer is, bv. BE12345678.
Een inrichting heeft één of meerdere actieve beslagen, deze beslagen krijgen de code ‘-DDSS’ waarbij DD het diertype is, bv. 01=rund, 02=varken en 03=kip. De SS staat voor het soort inrichting, meestal is dit 01, bv. kalverbedrijven hebben 51. Bv. BE12345678-0201 is het varkensbeslag van de inrichting BE12345678.

 

-         Sommige producten zijn enkel als multiverpakking gecommercialiseerd, bv. 12 X 100 ml. Wees aandachtig en geef goed aan in decimalen wat de fractie van die multiverpakking is u heeft verschaft. Bv. 6 flessen van die multiverpakking moet u registreren als 0,5. 

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant