Dierenwelzijn wordt versterkt in alle Vlaamse slachthuizen

Vlaams Dierenminister Ben Weyts heeft  een pakket maatregelen vastgelegd met slachthuisfederatie FEBEV om het dierenwelzijn in de Vlaamse slachthuizen te versterken. Er wordt werk gemaakt van meer cameratoezicht, meer opleidingen voor slachters, een versterkte positie voor de toezichthouder binnen het bedrijf en een externe doorlichting van alle Vlaamse slachthuizen. “Het schandaal in Tielt moet een louterend moment worden voor de volledige sector”, zegt Weyts.

Een maand geleden werd Vlaanderen opgeschrikt door schokkende beelden van zware dierenmishandeling in het Exportslachthuis in Tielt. Vlaams Dierenminister Ben Weyts liet het slachthuis 2 weken lang sluiten en legde een pakket strenge voorwaarden op voor de heropening. Weyts ging bovendien op zoek naar hervormingen die kunnen doorgevoerd worden in de volledige sector. “Het schandaal in Tielt moet een stapsteen worden om het dierenwelzijn in álle slachthuizen te versterken”, zegt Weyts.

Weyts heeft nu pakket maatregelen vastgelegd met slachthuisfederatie FEBEV (Federatie Belgisch Vlees).  De sector engageert zich om concrete stappen te zetten die het dierenwelzijn binnen de slachtinrichtingen verbeteren. “Vlaanderen wil ook op dit punt een internationale voorbeeldrol opnemen”, zegt Weyts. 

Zo zullen de leden van FEBEV aangestuurd worden om camera’s te plaatsen op strategische locaties voor het dierenwelzijn (de losplaats, de stalomgeving, de drijfgang, de verdoving en de steekplaats). De ‘animal welfare officer’ (AWO), die binnen het bedrijf toezicht houdt op het dierenwelzijn, krijgt zeker toegang tot alle beelden.

De AWO krijgt ook een sterkere en meer onafhankelijke positie binnen het bedrijf. Concreet wordt deze AWO een staffunctie. De toezichthouder zal zo deel worden van het management van het slachthuis. Er wordt ook nog bekeken of de toezichthouder een speciaal statuut kan krijgen, naar analogie met het klokkenluidersstatuut. De werkgever kan dan geen disciplinaire maatregelen meer nemen als de AWO een geval van dierenmishandeling aan het licht brengt.

Er wordt ook geïnvesteerd in de expertise van de personeelsleden die in aanraking komen met de levende dieren. De opleidingsfrequentie wordt verhoogd. Er wordt gewerkt aan in-house opleidingen en periodieke opfristrainingen.

Er komt tot slot een grondige doorlichting van alle slachthuizen. Een audit die elke stap van het proces, van vrachtwagen tot slachtplaats, onder de loep zal nemen in functie van meer dierenwelzijn. De diensten van Weyts gaan daarvoor samenwerken met een onafhankelijke en externe partner: de Thomas More Hogeschool (Associatie KULeuven), die ook al bezig is met een ontleding van het slachthuis in Tielt. Nog voor het einde van 2017 moeten alle Vlaamse slachthuizen doorgelicht zijn.

“Ik ben blij dat de sector meestapt in dit verhaal, met concrete maatregelen om het dierenwelzijn te versterken”, zegt Weyts. “Het schandaal in Tielt was een smet op het blazoen van alle slachthuizen. De sector heeft dus zelf alle belang bij een grondige doorlichting”. 

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant